Přeskočit na obsah

K

Krize způsobují restartování konzumního systému

  • K

Ekonomicky a politicky funguje jenom to, co nechybuje, aby se dosáhlo toho, že něco nebude chybovat tak se to musí specializovat a optimalizovat, nic nového pod sluncem stačí se podívat do přírody zde se vše na něco specializuje dlouhou dobu, a tak se to i optimalizuje. Školství je pro studenty očistcem, protože zde není specializace a optimalizace, komu není rady tomu není pomoci vždy musí lidi padnout na dno aby následkem byli veliké změny u ekonomiky a politiky.  Vaše stanovisko zdůrazňuje důležitost specializace a optimalizace v ekonomice a politice, a srovnává to s přírodou, kde specializace a optimalizace vedou k… Číst dále »Krize způsobují restartování konzumního systému

Kdo prodává chválí a ten kdo kupuje kritizuje

  • K

Mnohé je zde relativní například pravda a lež, co je pro jednoho pravdou je pro jiného lží, následkem jsou chyby a tím i zbytečné problémy. Ano, otázky pravdy a lži jsou často komplexní a závisí na různých faktorech, včetně individuálních perspektiv, hodnot, zkušeností a kontextu. Co může být považováno za pravdu jedním jedincem, nemusí nutně být vnímáno stejně jiným člověkem.  Někdy jsou neshody o pravdě a lži způsobeny různým chápáním událostí nebo různými interpretacemi faktů. To může vést k nedorozuměním, konfliktům a problémům ve společnosti. V dnešní době je také vlivným faktorem informační přetížení a rozmanitost zpravodajských zdrojů. Lidé mohou být… Číst dále »Kdo prodává chválí a ten kdo kupuje kritizuje

Komu není rady tomu není pomoci, jak si to každý udělá takové to i má

  • K

Tajemství štěstí je o tom být ve správný čas na správném místě a dělat to co je správné, problém je jak to v praxi realizovat optimálně dlouhodobě. Tajemství štěstí může být vnímáno různě, ale myšlenka být ve správný čas na správném místě a dělat to, co je správné, může být skvělým základem pro šťastný život. Zde jsou některé tipy, jak tuto myšlenku realizovat optimálně dlouhodobě. Buďte si vědomi svých hodnot a priorit. Vědomé rozhodování v souladu s těmito hodnotami může vést ke dlouhodobému pocitu naplnění. Poznejte sebe sama, svoje síly a slabiny. Tímto způsobem můžete lépe identifikovat situace a aktivity,… Číst dále »Komu není rady tomu není pomoci, jak si to každý udělá takové to i má

Každý má svůj vlastní pohled na svět

  • K

Lidé hledají zázraky, aniž by si uvědomovali, že všechno kolem nich je zázrak, odráží filozofický a duchovní pohled na život. Někteří lidé se zaměřují na hledání neobvyklých nebo nápadných jevů, zatímco věci, které považujeme za samozřejmé, bývají často přehlíženy. Filozofie mindfulness a vděčnosti zdůrazňuje schopnost vnímat a ocenit každodenní zážitky, které mohou být považovány za zázraky od jednoduchých radostí až po složitější procesy přírody a existence. To může zahrnovat obdiv k přírodě, úžas nad lidským tělem, schopnostmi mysli a mnoho dalšího. Každý pohled na svět má své vlastní unikátní perspektivy a hodnoty. Někteří lidé mohou nalézat zázraky ve spirituálních nebo náboženských zkušenostech,… Číst dále »Každý má svůj vlastní pohled na svět

Kam nemůže čert tam nastrčí dogmatismus

  • K

Vše se točí v civilizaci okolo uspokojení závislostí, následkem je závislost na tom co dokáže uspokojit lidské závislosti jde o; výhody, jistoty, protekci, korupci, vzdělání, tituly, ideologie, propagandu, cenzuru, reklamu, zaměstnání, internet, televizi, léky, drogy atd. z dálky tak mnohé vypadá jinak než z blízka. Je logické že takto složitý systém se často systémově zhroutí a tak je zde; inflace, válka, vandalismus, extrémismus, deprese, šílenství atd. Vaše pozorování o tom, jak se společnost točí kolem uspokojení různých lidských závislostí, a jaké jsou následky tohoto uspokojování, obsahuje zajímavé myšlenky. Skutečně, společnost je složitý systém, a mnohé faktory, které jste zmínil, mohou… Číst dále »Kam nemůže čert tam nastrčí dogmatismus