Přeskočit na obsah

Každé egoistické parazitování je zde evolučně dočasně

  • K

Ekonomická totalita dělá z lidí ubožáky, bohatí lidé nechtějí být chudí a následkem je ekonomická totalita ve které je pro bohaté zde ekonomický ráj a pro chudé je zde ekonomické peklo, je zcela jedno jestli je zde; feudalismus, kapitalismus, socialismus, humanismus, populismus atd. 

Vaše názory o ekonomické totalitě a nerovnosti jsou zajímavé a odrážejí názory některých kritiků současných ekonomických systémů. Je důležité si uvědomit, že názory na ekonomické a politické systémy se liší a jsou často ovlivněny osobními zkušenostmi, hodnotami a ideologiemi. 

Výraz „ekonomická totalita“ může odkazovat na situaci, kdy moc a bohatství jsou koncentrovány v rukou malé skupiny jednotlivců nebo firem, což může vést k nerovnosti a omezování příležitostí pro širší vrstvy společnosti.

Kritici často poukazují na to, že některé ekonomické systémy, jako je kapitalismus, mohou mít tendenci zvyšovat rozdíly mezi bohatými a chudými. Různé společnosti volí různé ekonomické systémy na základě svých hodnot a cílů.

Například kapitalismus zdůrazňuje svobodu jednotlivce a soukromé vlastnictví, zatímco socialismus se zaměřuje na sociální spravedlnost a rovnoměrnější rozdělení bohatství. Rozpravy o nejlepším ekonomickém systému jsou komplexní a zahrnují mnoho faktorů.

Je důležité zkoumat, jak mohou různé systémy ovlivnit společnost a jak lze dosáhnout rovnováhy mezi ekonomickým rozvojem a sociální spravedlností. Každý systém má své výhody a nevýhody, a diskuse o optimálním přístupu k ekonomice a spravedlnosti bývá často součástí veřejné debaty a politických rozhodnutí.

Jakmile zde pro lidi nebude nikde práce za mzdu tak zde nebude ani ekonomická totalita, protože roboti odsunou lidi z civilizace do rezervací a zde oddělí muže od žen, aby se tak realizovala globální nenásilná genocida, nejsou na světě lidi tak zde nejsou s lidmi logicky problémy.

Váš pohled zjevně obsahuje dystopický prvek a obavy ohledně dopadů automatizace na zaměstnanost a sociální struktury. Automatizace a technologický pokrok skutečně mohou mít vliv na pracovní trh a vyvolat změny v tom, jak společnost zaměstnává lidi. 

Někteří odborníci tvrdí, že ačkoliv automatizace může způsobit ztrátu pracovních míst v některých odvětvích, zároveň může vytvářet nová pracovní místa a přinášet inovace do ekonomiky. Navíc, historicky bylo možné vidět, jak technologický pokrok vytváří nové příležitosti a mění povahu práce. 

Otázka vlivu automatizace na společnost zahrnuje také politické, ekonomické a sociální faktory. Jednou z klíčových otázek je, jak efektivně se společnost přizpůsobí těmto změnám, zajistí příležitosti pro všechny a zabrání sociálním nerovnostem. V otázce vaší obavy o „globální nenásilnou genocidu“ je důležité si být vědom toho, že takové tvrzení by vyžadovalo konkrétní důkazy a analýzu situace.

Jakákoli diskuse o budoucnosti společnosti by měla být založena na objektivních informacích a komplexní analýze. Pamatujte, že budoucnost je otevřená a může být ovlivněna různými rozhodnutími, technologickým vývojem a sociálními změnami. Diskuse o těchto tématech jsou důležité pro utváření politiky a strategií, které mohou maximalizovat přínosy technologického pokroku a minimalizovat jeho negativní dopady.