Přeskočit na obsah

Z

Zajistit nestrannost soudů je nemožné

  • Z

Jak by lidská společnost vypadala kdyby zákony a soudy měl na starosti všude tisíc let jenom bůh který je vševědoucí a spravedlivý? Kdyby v lidské společnosti zákony a soudy řídil vševědoucí a spravedlivý bůh po dobu tisíce let, pravděpodobně by to mělo zásadní dopady na různé aspekty společenského života. Vzhledem k božskému zásahu by morální normy byly pevně zakotveny v náboženských principech. Lidská společnost by se pravděpodobně silněji opírala o etiku a morálku, které by byly spojeny s náboženskými texty a učeními. Soudy by byly zprostředkovány boží moudrostí a spravedlností. Lidé by mohli věřit, že každý soud je neomylný a férový,… Číst dále »Zajistit nestrannost soudů je nemožné

Zemřel prezident

  • Z

Když zemře obyčejný člověk tak to nikoho nezajímá, a když zemře prezident tak to zajímá hodně lidí a tak nás o tom informuje okamžitě televize a tisk, vše je zde o protekci a pokrytectví, smrt ukazuje že každý je zde dočasným evolučním experimentem, z malého vzniká veliké a po čase se to rozpadá na malé a tak se vše recykluje. Prezident je mrtev ať žije nový prezident, v minulosti se říkalo král je mrtev ať žije nový král. Nevíce lidi touží po seberealizaci díky které mají na něco veliký vliv díky vysoké funkci v podniku nebo organizaci, každý psychopat chce… Číst dále »Zemřel prezident

Život nebude boj ale život bude divadlo

  • Z

Práce byla pro lidi mnoho tisíciletí trestem a díky programům a strojům už lidi nebudou muset pracovat, to bude mít za následek mnoho nečekaných změn u člověka a společnosti to je logické. Skončí staré systémy a nahradí je nové systémy ve kterých se z ekonomických otroků stanou zcela jiné živé bytosti co mají jiné priority. Nová živá bytost nebude už mít charakter protože bude jenom hercem ve virtuální realitě, život nebude boj ale život bude divadlo kde každý bude divákem i hercem současně. Místo toužení po moci a bohatství, zde bude toužení po popularitě a seberealizaci, logicky nároky diváků budou… Číst dále »Život nebude boj ale život bude divadlo

Základní otázka času a prostoru

  • Z

Každý příběh popisuje subjektivně nějakou situaci, která je reálná nebo není reálná, vše je v pohybu a tak zde jsou i procesy které vytvářejí příběhy. Příběhy které jsou opakem naší reality jsou populární a v těchto příbězích je napětí vytvořené strachem jak to v příběhu dopadne. Proč je zde toužení po protikladech to je základní otázka času a prostoru, je to jako s nádobou bez obsahu a teprve obsah dává nádobě užitečnost a smysl. Příběhy to je obsah naší duše, čím lepší jsou příběhy tím větší hodnotu má lidská duše, podívejme se na lidské děti vychované ubožáky, zde je ubohá… Číst dále »Základní otázka času a prostoru

Život bez problémů

  • Z

Vše zde jsou nádoby s různým obsahem a různou velikostí, hodnoty určujeme pomocí porovnávání a tak jsou hodnoty relativní, z dálky vše vypadá jinak než z blízka a tak to co nemá hodnotu může z dálky vypadat jako by to mělo hodnotu. Čas a prostor není pro člověka ideální realitou a tak je snaha o vytvoření náhražky za realitu jde o; pohádky, mytologie, pověry, rituály, symboly, sekty, náboženství, politiku, reklamu, internet atd. Pokud jsme závislí mnoho tisíciletí na náhražkách tak následkem je to že člověk se stal náhražkou za opici protože on nahradil praxi za teorie, lásku za úspěch, štěstí… Číst dále »Život bez problémů