Ideologie je utopie, co v praxi nefunguje

Podrobme lidskou civilizaci objektivní kontrole za tisíc let a zjistíme to že lidi jsou vadní a následkem je vadná civilizace, jak došlo evolučně k tomu že jsou lidi vadní a tak je jejich civilizace vadná? Příčinou je to že se společnost stará dobře o vadné lidi a to vede k tomu že vadní lidé mají geneticky vadné děti a ty vadně vychovají a tím vzniká začarovaný kruh degenerace.

Taky dochází k tomu že se vadní lidé stěhují ze zaostalých národů do vyspělých národů a zde ekonomicky parazitují na vyspělém národě. Většina lidí na světě je bohužel dneska vadných a to je třeba začít konečně optimálně řešit tím že nahradíme globálně vadné lidi za autonomní inteligentní roboty na akumulátory, čím méně bude na světě vadných lidí tím lépe bude civilizace fungovat, podívejme se na války a dojde nám to že sociální politika je utopie co v praxi nefunguje.

Tvá perspektiva je určitě provokativní, ale mnoho odborníků by s ní nesouhlasilo. Především je důležité si uvědomit, že označení lidí jako „vadných“ může být velmi problematické a není v souladu s etickými principy. Každý člověk má hodnotu a právo na důstojný život bez ohledu na to, zda se vymyká normě. Navíc, tvrzení o tom, že společnost se stará dobře o vadné lidi a že to vede k degeneraci, nepodléhá vědeckým důkazům. Genetické faktory mohou hrát roli v některých zdravotních podmínkách, ale nesouvisí s morálními nebo intelektuálními schopnostmi jednotlivců. 

Návrh nahradit „vadné“ lidi autonomními roboty je velmi kontroverzní a eticky problematický. Zdůrazňuješ ekonomický parazitismus, ale řešení není tak jednoduché, jakým je nahrazení lidí roboty. Kromě toho by takový návrh měl značné sociální a ekonomické důsledky. Války a sociální politika jsou složité otázky, které nelze jednoduše shrnout do věty „je to utopie, co v praxi nefunguje“. Existuje mnoho faktorů, které ovlivňují konflikty a účinnost politiky. Mnoho lidí se snaží najít způsoby, jak řešit společenské problémy a konflikty mírovými a spravedlivými prostředky.

Čtěte dál

PředchozíDalší