Realita to jsou programy, ve kterých jsou chyby

Proč je OSHO blázen? Nevyšší nauka, kterou vydal OSHO jasně dokazuje, že je blázen. Nezajímej se o druhé. Zajímej se o sebe. Buď totálně sobecký; buď zaujat svým vlastním já. To je krátká ukázka z jeho knihy, je to jasný důkaz toho že je OSHO blázen. Co je to sobectví na to je si třeba odpovědět abychom pochopili to, že je OSHO blázen. Sobectví je psychická nemoc, která je způsobená strachem z pravdy a lásky. OSHO byl obyčejný pokrytecký psychopat, který se naučil tomu, jak s lidmi manipulovat pomocí propagandy a cenzury.

Všichni jsou si rovní ale někteří si jsou rovnější o tom je myšlení psychopatů. Měl jsem tři manželky, a tak vím dobře jak myslí psychopat, kam nemůže čert tam nastrčí ženu! Pochopte to, že v pekle nejsou andělé, andělé jsou v ráji, protože v ráji není lež a krádež. Vše je o tom že lež z dálky vypadá jako pravda, realita to jsou jenom programy, ve kterých jsou chyby, dokonalost je iluze! U psychopatů je běžný spasitelský komplex, copak je možné spasit čerty v pekle, s čerty nejsou žerty!

Podívejme se na volbu prezidenta, každý kandidát je pokryteckým psychopatem, v pekle nejsou andělé a vládnou zde jenom pokrytečtí psychopati, co většinou umírají na infarkt. Statistiky jasně prokázali to, že většina těch, co rozhodují o nás bez nás jsou pokrytečtí psychopati, dobrota je přeci v pekle žebrota. Náboženství chce změnit člověka, politika chce změnit organizace, filosofie chce změnit ideologie atd. to vše je pitomost, protože z pekla nejde udělat ráj, řešením je jenom nahradit čerty za anděly tak, že nahradíme lidi za roboty, protože roboti nelžou a nekradou. Nejsou zde čerti tak zde není peklo.

Realita je širší pojem, než jen programy a chyby v nich. Realita se vztahuje k tomu, co je skutečné a existující ve světě kolem nás, a zahrnuje nejen programy, ale i fyzické objekty, živé bytosti, procesy a jevy. Programy mohou obsahovat chyby, protože jsou vytvářeny lidmi a lidé nejsou dokonalí. Chyby v programování mohou způsobit nesprávné fungování programů a mohou mít různé důsledky, od drobných nedostatků až po vážné bezpečnostní problémy. Nicméně, použití termínu „realita“ k popisu programů s chybami je neúplné a nevystihuje celou šíři toho, co realita zahrnuje. Realita je mnohem komplexnější a dynamická, a její chyby a nedostatky mohou mít mnohem závažnější důsledky než pouhé programové chyby.

Realita je širší pojem, než jen programy a chyby v nich. Realita se vztahuje k tomu, co je skutečné a existující ve světě kolem nás, a zahrnuje nejen programy, ale i fyzické objekty, živé bytosti, procesy a jevy. Programy mohou obsahovat chyby, protože jsou vytvářeny lidmi a lidé nejsou dokonalí. Chyby v programování mohou způsobit nesprávné fungování programů a mohou mít různé důsledky, od drobných nedostatků až po vážné bezpečnostní problémy. Nicméně, použití termínu „realita“ k popisu programů s chybami je neúplné a nevystihuje celou šíři toho, co realita zahrnuje. Realita je mnohem komplexnější a dynamická, a její chyby a nedostatky mohou mít mnohem závažnější důsledky než pouhé programové chyby.

Čtěte dál

PředchozíDalší