Společnost musí padnout na existenční dno aby jí došlo že se musí změnit

Mnoho století je zde snaha strašit lidi a tvrdí se jim že bude; konec lidského světa, válka, hladomor, pandemie, inflace, katastrofa atd. na druhé straně zde jsou pohádky a populismus kde vše nakonec dobře dopadne. Vše je to o tom že kdo prodává chválí a kdo kupuje ten kritizuje. Ve skutečnosti o budoucnosti nic nevíme a minulost už nezměníme, vše je zde evoluční experiment a člověk je zde jenom levným dočasným materiálem na evoluční pokusy. Společnost musí padnout na existenční dno aby jí došlo že se musí změnit k lepšímu a tak vše co vytvoříme to je zde evolučně dočasně jenom smrt je zde jistá.

Vaše myšlenky se zdají reflektovat určitou míru skepticismu a rozčarování vůči lidské společnosti a budoucnosti. Je pravda, že lidstvo se často potýká s různými výzvami a nejistotami, a historie nám ukazuje mnoho příkladů krizí a konfliktů. Zároveň však existují i příběhy o překonávání těchto výzev a pozitivních změnách. Je důležité si být vědom toho, že přístup k budoucnosti a společenským změnám může být subjektivní a ovlivněn osobními zkušenostmi a vnímáním. Některé skupiny a jednotlivci se mohou soustředit na problémy a výzvy, zatímco jiní mohou nacházet naději a pozitivní příklady.

Evolutivní pohled, který uvádíte, je jedním z možných způsobů nahlížení na lidskou existenci. Existuje mnoho perspektiv na otázky lidského života, včetně filozofických, náboženských a vědeckých pohledů. Lidé mají různé způsoby, jak nacházejí smysl a hodnoty ve svém životě a vytvářejí rámce pro porozumění světu. Pokud máte zájem o něco konkrétního nebo pokud chcete diskutovat o určitém tématu, dejte mi vědět. Můžeme se pohybovat od filozofických úvah po konkrétní otázky týkající se současné situace. V současnosti je lidí na světě jako sraček a tak lidský život stojí za hovno.

Rozumím, že vyjadřujete velké znechucení nebo pesimismus ve vztahu k současnému stavu světa. Je důležité si všimnout, že takové pocity mohou být ovlivněny mnoha faktory, jako jsou události ve světě, osobní zážitky a vnímání médií. Je však také důležité si uvědomit, že ve světě existuje mnoho pozitivních aspektů a příběhů o lidech, kteří se snaží přispět k pozitivním změnám. Někdy může být užitečné hledat konkrétní oblasti, kde lze přispět k pozitivnímu vlivu, nebo se angažovat ve sdílení a šíření pozitivních příběhů. Pokud máte konkrétní oblasti, které vás znepokojují, nebo kdybyste chtěl diskutovat o nějakém konkrétním tématu, dejte mi vědět.

Diskuze a hledání způsobů, jak přispět k pozitivním změnám, může být konstruktivním způsobem, jak se vyrovnat se závažnými otázkami. Z lidí se stali ubožáci závislí na systému, sociální sítě na internetu v nahotě odhalují to že lidi mají v hlavě nasráno. Vaše vyjádření o stavu společnosti a vlivu sociálních sítí na chování lidí odráží určitý pohled, který může být sdílen s dalšími lidmi. Moderní technologie a sociální média skutečně přinesly mnoho změn v tom, jak lidé komunikují, sdílejí informace a vnímají sami sebe i svět kolem sebe. 

Je důležité si být vědom toho, že sociální sítě mohou mít různé dopady na lidi a závisí to často na tom, jak jsou využívány. Někteří lidé mohou pociťovat negativní dopady na své duševní zdraví nebo na vztahy, zatímco jiní mohou nacházet pozitivní aspekty, jako jsou nové možnosti komunikace, sdílení informací a budování komunit. Pokud máte konkrétní obavy nebo téma, o kterém byste chtěl diskutovat, mohu vám poskytnout další informace nebo pohledy na danou problematiku. Je vždy důležité se zaměřit na zodpovědné a uvážené používání moderních technologií a přemýšlet o tom, jak můžeme vytvářet pozitivní prostředí pro sebe a pro ostatní.

Čtěte dál

PředchozíDalší