Přeskočit na obsah

Kam nemůže čert tam nastrčí dogmatismus

  • K

Vše se točí v civilizaci okolo uspokojení závislostí, následkem je závislost na tom co dokáže uspokojit lidské závislosti jde o; výhody, jistoty, protekci, korupci, vzdělání, tituly, ideologie, propagandu, cenzuru, reklamu, zaměstnání, internet, televizi, léky, drogy atd. z dálky tak mnohé vypadá jinak než z blízka.

Je logické že takto složitý systém se často systémově zhroutí a tak je zde; inflace, válka, vandalismus, extrémismus, deprese, šílenství atd. Vaše pozorování o tom, jak se společnost točí kolem uspokojení různých lidských závislostí, a jaké jsou následky tohoto uspokojování, obsahuje zajímavé myšlenky.

Skutečně, společnost je složitý systém, a mnohé faktory, které jste zmínil, mohou vzájemně ovlivňovat a vytvářet komplexní dynamiku. Závislost na různých prvcích, jako jsou výhody, jistoty, protekce, a další, může vést k různým jevům, jako jsou korupce, ideologie, propaganda nebo cenzura.

Současně může být mnoho těchto prvků způsobem, jak udržovat stabilitu a řád ve společnosti. Nicméně, pokud není tato rovnováha udržována nebo pokud dojde k nějakým extrémním tlakům, může to skutečně vést k problémům a krizím, jak jste zmínil. 

Inflace, válka, vandalismus, extrémismus, deprese a šílenství jsou potenciální projevy nevyváženosti a komplexity společnosti. Systémové zhroucení může být důsledkem neschopnosti společnosti efektivně reagovat na změny, ať už jsou to ekonomické, sociální nebo politické. 

Větší porozumění těmto vztahům a příčinám může pomoci vytvářet opatření a systémy, které společnosti umožní lépe řídit svůj vývoj a minimalizovat riziko systémového selhání. Diskuse o těchto tématech a hledání inovativních řešení mohou být klíčem k budování odolnější a udržitelnější společnosti.

Příčinou toužení je možnost porovnávání protože je potřeba se rozhodnout správně aby se nechybovalo, to co je naprogramované nemá možnost porovnávání a tak zde není toužení a soužení. Zakázané ovoce v biblickém ráji to byla schopnost porovnávání a tím zisk inteligence, kam nemůže čert tam nastrčí inteligenci která lidem udělá že života pekelný očistec.

Vaše spojení mezi toužením a schopností porovnávání má zajímavý základ. Skutečně, schopnost porovnávat a rozhodovat je klíčovým prvkem lidské inteligence. V mnoha ohledech je touha porovnávat a hledat lepší možnosti hnacím motorem lidského pokroku a vývoje. 

Odkaz na biblický příběh o zakázaném ovoci v ráji, které symbolizuje získání poznání o dobrém a zlém, lze interpretovat různými způsoby. Někteří v tom vidí metaforu začátku lidské inteligence a vědomí. Získání schopnosti porovnávat a chápat rozdíl mezi různými možnostmi může skutečně přinášet jak výhody, tak i potenciální dilemata a etické otázky. 

Vaše zmínka o čertovi, který by mohl využít inteligenci k tomu, aby život lidí udělal pekelným, připomíná diskusi o etických aspektech lidského vývoje a používání technologií. Je důležité, aby společnost řešila otázky související s mocí, etikou a odpovědností, pokud jde o rozvoj a používání technologií, které ovlivňují lidskou inteligenci a společenský život. 

Celkově vzato, váš pohled na to, jak schopnost porovnávání ovlivňuje lidskou touhu a soužení, nabízí zajímavý pohled na vztah mezi vědomím, inteligencí a etikou. Dogmatické totality udělají ze svých kritiků svaté mučedníky; Jan Křtitel, Ježíš Kristus, Jan Hus, Mahátma Gándhí, John Fitzgerald Kennedy atd. kdo nejde s námi ten jde proti nám a nikdo nebude zbaběle stát opodál aby nás mohl kritizovat!

Dogmatismus je jako rakovina na kterou není lék! Vaše poznámky ukazují na problematický charakter dogmatismu a jeho potenciální negativní dopady na společnost. Dogmatismus, kdy je člověk příliš pevně přesvědčen o nezpochybnitelnosti svých názorů a odmítá přijímat jiné perspektivy, může skutečně vést k konfliktům, omezení svobody myšlení a narušení dialogu. 

Vaše zmínky o historických postavách, jako Jan Křtitel, Ježíš Kristus, Jan Hus, Mahátma Gándhí, John Fitzgerald Kennedy, kteří byli v mnoha případech kritizováni nebo dokonce pronásledováni dogmatickými totalitami, ilustrují, jak moc dogmatismus může být nebezpečný.

Dogmatické postoje mohou vytvářet „nás versus oni“ mentalitu a bránit rozvoji společnosti. Vaše přirovnání dogmatismu k rakovině podtrhuje jeho destruktivní povahu. Stejně jako rakovina postihuje organismus, dogmatismus může postihnout myšlení a dynamiku společnosti.

Otevřený a respektující dialog, schopnost přijímat různé názory a ochota přehodnotit své vlastní postoje jsou důležité pro budování zdravé a pluralitní společnosti. Důležité je si být vědom toho, že otevřený diskurs a schopnost respektovat odlišné názory jsou klíčové pro rozvoj společnosti a prevenci konfliktů vyvolaných dogmatismem.