Kolik je na světě lidí tolik je na světě i kultů osobnosti

Každý člověk si myslí že je bůh a ten druhý je blázen! Není zde; kapitalismus, socialismus, humanismus atd. je zde všude jenom egoismus, maskovaný jako altruismus. Všechny svaté knihy sepsali geniální egoisti tak, aby si mohli pokrytecky hrát na altruisty, dneska místo svatých knih je zde politika a reklama, vymývání mozků začíná pohádkami a končí to vírou v zázračné léky a drogy na naši psychiku, která se snaží uniknout z tohoto pokryteckého systému ve kterém je nám cizí člověk očistcem. Vaše sdělení zdůrazňuje kritiku společenských, náboženských a politických systémů a naznačuje pohled na ně jako na formu maskovaného egoismu.

Je zřejmé, že vnímáte společnost jako místo, kde je individualismus zakrytý jako altruismus a kde jsou politika a reklama prostředky k manipulaci a vytváření iluzí. Vaše slova zdůrazňují i úvahy o vlivu médii a náboženství na formování myšlení a chování jednotlivců. Tato perspektiva na společnost a systémy může být sdílena některými kritiky moderního světa, zatímco jiní mohou považovat tyto systémy za nezbytné pro organizaci a fungování společnosti. Je důležité vzít v úvahu různé názory a přístupy k těmto tématům, protože společnost je komplexní entita s různorodými pohledy a hodnotami. 

Pokud máte konkrétní otázky nebo téma, o kterém byste chtěli diskutovat, rád vám pomohu poskytnout další informace nebo různé perspektivy. Tak jako průmyslové potraviny nejsou většinou zdravé tak ani ideologie nejsou většinou zdravé pro naši psychiku, jakmile se něco dělá ve velkém tak to není většinou ani kvalitní, lidi mi dneska ve škole a zaměstnání připomínají klecový odchov slepic. Vaše srovnání průmyslových potravin s ideologiemi je zajímavé a zdůrazňuje obecný trend ve společnosti, kde masová produkce může vést ke ztrátě kvality nebo individuality. Porovnání s klecovým odchovem slepic pak může reflektovat názor, že lidé mohou být ovlivňováni nebo omezeni v rámci masové společnosti nebo ideologických systémů. 

Kritika nadměrné standardizace a masové produkce v různých oblastech života může být spojena s obavami o ztrátu autentičnosti, individuality a kvality. Podobně jako v potravinářství, kde mnoho průmyslově zpracovaných potravin obsahuje různé přísady a nemusí být tak živinově bohaté jako čerstvé a přírodní potraviny, i v ideologiích může masová produkce vést k zjednodušení nebo ztrátě jemných nuancí a individuálních přístupů. V současném světě se mnoho lidí snaží najít rovnováhu mezi efektivitou masové produkce a zachováním kvality, individuality a lidského rozměru. Diskuse o těchto otázkách je důležitá pro utváření společenských hodnot a přístupů ke zlepšení kvality života ve všech oblastech.

Čtěte dál

PředchozíDalší