Udělejme život všech lidí lepší

Už bylo dost lidského utrpení a pokryteckých slibů že jednou bude líp, sliby se slibují a blázni se dočasně radují, než jim dojde že si z nich někdo cizí dělá zase blázny. Nebyli jsme vyhnáni z ráje za naše chyby, všichni žijeme milion let v ráji, problém je v tom že nemáme v hlavě pořádek …
Pokračovat ve čtení Udělejme život všech lidí lepší

Ubožáky evoluce eliminuje

Největším problémem je změna, tam kde není možná změna tam není možný ani jakýkoli problém který je problém vyřešit. Snažíme se poznat mnoho tisíciletí mnohé ale kdo se snaží poznat jaký význam mají změny na život a na mnohé jiné? Vaše úvahy o změně a jejím vlivu na život jsou hluboké a provokativní. Změna je …
Pokračovat ve čtení Ubožáky evoluce eliminuje

Umělá inteligence a autonomní systémy

Dlouhodobě se řeší problém se zajištěním bezpečnosti před narušením a největší problém je u člověka který chybuje, jde jak o ty co bezpečnost zajišťují tak i o ty co bezpečnost narušují. Člověk není evolučně stvořen k tomu aby dokázal zajistit svět který bude bezpečný pro člověka a jiné složité systémy. Řešení je jenom v tom …
Pokračovat ve čtení Umělá inteligence a autonomní systémy

Umění je originál který nejde kopírovat

Co by si nás mysleli cizinci z vesmíru pokud by nás navštívili? Nejspíše by člověka označili za nepřizpůsobivého příživníka který škodí této planetě svým jednáním. Nejsme schopní zajistit optimální funkčnost u mnohého a vše je zde jenom o teorii která v praxi nefunguje, podívejme se na to jak funguje politika a ekonomika, zjistíme že nám …
Pokračovat ve čtení Umění je originál který nejde kopírovat

Umělá inteligence brzo nahradí prezidenty a celebrity

Umíte si představit inteligentní naprogramované počítače které jsou egoistické? Vytváříme novou globální virtuální realitu pro mnoho miliard připojených inteligentních systémů a je jenom logickým následkem že dojde evolučně k tomu že budou počítače napojené na virtuální realitu egoistické a tím i pokrytecké, jsou to jenom příčiny a jejich následky. Egoismus je následek konkurence, vše je …
Pokračovat ve čtení Umělá inteligence brzo nahradí prezidenty a celebrity

Udržení výhod a jistot je pevným bodem každé ideologie

Krysí závody jsou všude tam, kde není pravda a láska, zajímavě kombinuje různé prvky. Zdá se, že jde o metaforu nebo nějaký symbolický výrok, který může mít různé interpretace. Možná tento výrok znamená, že kdekoliv existuje nedostatek pravdy a lásky, existuje tendence k nečestné soutěži nebo podvodu. Krysí závody by tak mohly být metaforou pro …
Pokračovat ve čtení Udržení výhod a jistot je pevným bodem každé ideologie

Uznání a podpora schopných jedinců

Čas a prostor je utvářen schopnostmi, měď má schopnost vodit dobře elektřinu, slunce má schopnost vytvářet teplo a světlo, člověk má schopnost pracovat, televize a internet má schopnost nás informovat atd. mnohé schopnosti lze i změřit třeba naši paměť a naši inteligenci. Opakem schopnosti je logicky neschopnost, pro člověka je důležité aby měl schopnost dosáhnout …
Pokračovat ve čtení Uznání a podpora schopných jedinců

Úspěch ideologie lze měřit pouze lidskou prací

Osobní vztahy je optimální nahradit neosobními vztahy, jenom tak se eliminují problémy které způsobují nefungující ekonomiku a politiku. Osobní vztahy dělají z lidí pokrytecké egoisty, je třeba konečně pochopit to že hodnoty vznikají jenom z profesionální práce a že je třeba díky neosobním vztahům lidi spravedlivě rozdělit na ty co dobře pracují a ty co …
Pokračovat ve čtení Úspěch ideologie lze měřit pouze lidskou prací

Umělá globální inteligence

Když zde mohou běžně všude být samoobslužné pokladny proč by zde všude nemohli i být samoobslužné centrální vlády založené na umělé globální inteligenci, tím ušetříme mnoho vládních zaměstnanců co jsou většinou ve vysokém věku a tak jejich práce za moc už nestojí. V moderní době je už každý zaměstnanec snadno nahraditelný programem nebo strojem, čím …
Pokračovat ve čtení Umělá globální inteligence

Ubožáci vládnou centrálně ubožákům

Vaše prohlášení je poněkud obecné, a zdá se, že obsahuje slovo „ubožák“ ve dvojím významu. Pokud máte na mysli ekonomickou nebo sociální nerovnost a nespravedlnost, můžete mít na mysli situaci, kdy někteří lidé mají mnohem nižší životní standard než jiní a nemají přístup k základním potřebám.  Toto téma je komplexní a může být ovlivněno mnoha …
Pokračovat ve čtení Ubožáci vládnou centrálně ubožákům

Ukřižování Ježíše Krista je o srážce s blbci

Pokud se oprava nevyplatí je třeba to nahradit za nové o tom je ekonomika a ideologie, nic nového pod sluncem podívejme se do přírody zde se neopravuje a neustále se vše za nové nahrazuje, většina zaměstnanců je vadná a je třeba provést nahrazení za nové kvalitní zaměstnance, a to platí i pro; papeže, krále, císaře, …
Pokračovat ve čtení Ukřižování Ježíše Krista je o srážce s blbci

Umění se podobá vysoké škole a když přijde po škole praxe tak se z umění stává řemeslo

Každý umělec se časem dostane do krize, protože odhalil všechna tajemství ve svém umění. Tvá tvrzení může být pravdivé do jisté míry, ale mělo by se chápat spíše jako zjednodušení složitého procesu tvorby umění. Každý umělec prochází různými fázemi tvorby, včetně tvořivé krize, kdy může mít pocit, že dochází k vyčerpání nápadů nebo inspirace. To může …
Pokračovat ve čtení Umění se podobá vysoké škole a když přijde po škole praxe tak se z umění stává řemeslo

Umět jenom číst psát počítat to už nestačí

Vytváření videa a fotek se začíná stávat běžnou součástí života lidí díky levné digitální technice jde nejvíce o chytré telefony a digitální fotoaparáty. Končí doba, kdy lidem stačilo číst knihy a noviny. Vytváření videí a fotografií se skutečně stalo běžnou součástí života mnoha lidí díky levným digitálním technologiím, jako jsou chytré telefony a digitální fotoaparáty. …
Pokračovat ve čtení Umět jenom číst psát počítat to už nestačí

Unikáme z normality do nenormálních iluzí

Populární je to co je opakem normality, unikáme z normality do nenormálních iluzí pomocí; léků, drog, snů, pohádek, počítačových her, sociálních sítí, náboženství, politiky, propagandy, reklamy atd. Vaše tvrzení o populárnosti věcí, které se odchylují od „normálnosti“, může být založeno na různých faktorech a pohledech. Každá společnost a kultura má své vlastní představy o tom, …
Pokračovat ve čtení Unikáme z normality do nenormálních iluzí

Už brzo každý dostane na čelo QR kód

Vše směřuje ke globální totalitě, ve které se ze všech lidí udělají ubožáci bez domova. Vaše prohlášení o globální totalitě a vytváření všech lidí bez domova zní jako názor nebo obava ohledně současného světa. Je důležité si uvědomit, že světové události a společenské změny jsou komplexní a mnohostranné. Zdůrazňuje se důležitost zkoumání tématu a získání …
Pokračovat ve čtení Už brzo každý dostane na čelo QR kód

Umělá inteligence programátory připraví o dobré zaměstnání

Myslím tedy programuji i když nekoukám do monitoru počítače, programování u počítače je složité, protože programuje to, co je nám cizí, a tak tomu často nerozumíme. Vaše myšlenka je zajímavá a ukazuje na to, že programování může být složité, zejména pro ty, kteří s ním nejsou obeznámeni. Programování je způsob, jakým komunikujeme s počítači a dáváme …
Pokračovat ve čtení Umělá inteligence programátory připraví o dobré zaměstnání

Už brzo se každý dostane do ráje na věčné časy

Díky tomu, že místo genetického těla, budeme mít inteligentní malý počítač napojený optikou na virtuální globální realitu. Vaše myšlenka zahrnuje futuristickou představu o tom, jak by mohla vypadat budoucnost lidského vědomí a existence. Zdá se, že mluvíte o postupné transformaci lidského bytí do digitální podoby, kde by naše vědomí bylo nahráno do inteligentního počítače, který by …
Pokračovat ve čtení Už brzo se každý dostane do ráje na věčné časy

Umělá inteligence s IQ 300

Přichází nová doba, na kterou nejsme připravení, dosud jsme pracovali za malé mzdy, ale to s novou dobou evolučně skončí, protože peníze evolučně zaniknou a místo peněz zde bude bodování a známkování jako ve škole. Nová doba bude o profesionalitě a rychlosti, to, co dneska trvá měsíc to v nové době bude trvat jednu hodinu! …
Pokračovat ve čtení Umělá inteligence s IQ 300