Každý má dneska o něco mnoho starostí a neví si s tím rady

Inteligence vznikla díky tomu že myslíme na to o co se staráme, základem starání je uspokojení našich existenčních potřeb jako je; potrava, pití, spánek, oblečení atd. pokud se nepostaráme o sebe tak tím ohrožujeme svoji existenci to je logické. Problém nastává pokud se staráme o cizí co je nám většinou i vzdálené fyzicky a psychicky. Každý má dneska o něco mnoho starostí a neví si s tím rady a tak hledá rady na internetu nebo jinde, někdy je dobré nespěchat abychom neučinili chybné rozhodnutí které by pro nás mělo špatné následky.

Pokud se o něco staráme tak zjišťujeme že nemáme čas se postarat o sebe, následkem je pokrytecký egoismus. Vaše úvahy naznačují zajímavý pohled na vztah mezi inteligencí, starostí o sebe a o ostatní. Zdá se, že poukazujete na to, že inteligence může vzniknout ze schopnosti myslit a starat se, přičemž základem této péče jsou existenční potřeby. Dále zdůrazňujete, že pokud se nestaráme o sebe, ohrožujeme svou existenci, což má logický základ. Jedním z klíčových bodů je také myšlenka, že problémy vznikají, když začneme starat se o cizí, což nám může zabrat nejen fyzický, ale i psychický čas a energii.

To může vést k pokryteckému egoismu, když se staráme o ostatní, ale zanedbáváme péči o sebe. Též zdůrazňujete důležitost nespěchání při rozhodování a hledání rad na internetu nebo jinde. To je důležité upozornění na to, že rychlé rozhodnutí mohou mít negativní následky, a je důležité udělat si čas na zvažování a vyvážené rozhodování. Celkově lze říci, že vaše úvahy ukazují složitý vztah mezi inteligencí, péčí o sebe a o ostatní, a zdůrazňují důležitost vyváženosti a rozvážnosti ve starostech a rozhodnutích.

Čtěte dál

PředchozíDalší