Hodinky nás informují o tom že je zde vše dočasnou iluzí

Je zde vše dočasně nebo je zde i něco na věčné časy. V případě digitálních prostředí, jako je internet, není nic zcela trvalého. Webové stránky, aplikace a digitální obsah mohou být aktualizovány, přesunuty, odstraněny nebo nahrazeny novými verzemi. I když některé informace nebo data mohou být archivovány, stále je možné, že dojde k jejich ztrátě …
Pokračovat ve čtení Hodinky nás informují o tom že je zde vše dočasnou iluzí

Vše se točí okolo centra a tak všechny počátky a konce jsou dočasnou iluzí

Proč čas je stejně tajemný jako bůh? Otázka o tajemství času a Boha je hluboká a filozofická, a názory na ni se mohou lišit v závislosti na náboženských, filozofických a osobních přesvědčeních. Čas je abstraktní a komplexní koncept, který zahrnuje neustálý tok událostí od minulosti přes přítomnost do budoucnosti. Jeho povaha a původ jsou často obtížné …
Pokračovat ve čtení Vše se točí okolo centra a tak všechny počátky a konce jsou dočasnou iluzí

Co je protikladem času

Otázka o „protikladu času“ může být interpretována několika způsoby, a proto bych potřeboval více kontextu, abych poskytl přesnější odpověď. Nicméně, mohu nabídnout několik možných výkladů. Čas v rámci fyziky může být vnímán jako neustále jedoucí směr, který nemá „protiklad.“ Nicméně, některé teorie fyziky, zejména teorie otevřeného vesmíru, mluví o možnosti existujících paralelních vesmírů nebo cestování časem, …
Pokračovat ve čtení Co je protikladem času

Jedinou objektivní hodnotou pro člověka je veliká moc nad cizími lidmi

Existuje něco hodnotného co nejde ukrást? Otázka o tom, co nelze ukrást, může být interpretována různými způsoby v závislosti na kontext. Vědomosti a dovednosti jsou hodnotné a mohou být sdíleny, ale nejsou fyzicky ukradeny. Pokud něco nového naučíte nebo získáte nové zkušenosti, nemůže je někdo odebrat jako fyzický předmět. Láska, přátelství a vzájemné vztahy nejsou hmotnými statky …
Pokračovat ve čtení Jedinou objektivní hodnotou pro člověka je veliká moc nad cizími lidmi

Všechny války a krize jsou následkem lidské hlouposti

Vše co je závislé na času to má problémy se kterými si neumí poradit a tím to není dokonalé, smrt eliminuje závislost na času, život je tam kde existuje závislost na času, čas je zde pevným bodem kolem kterého se ve světě života a programů vše točí, všechny psychické a ekonomické problémy jsou spojeny s …
Pokračovat ve čtení Všechny války a krize jsou následkem lidské hlouposti

Odpověď na základní otázku vesmíru, života a tak vůbec zní, vím to že nic nevím

Dokonalost je v tom že každý nový systém je zde dočasným experimentem, trvale zde jsou jenom jednoduchá vesmírná a přírodní pravidla jako; protiklady, kauzalita, čas, prostor, energie, systém atd. věříme na zázraky protože nejsme spokojení se světem ve kterém dočasně uboze existujeme, jsme zde jenom levným dočasným materiálem na evoluční pokusy, naše hodnota je zde …
Pokračovat ve čtení Odpověď na základní otázku vesmíru, života a tak vůbec zní, vím to že nic nevím

Cesta nahoru je obtížná, protože za vše se musí zaplatit

Zázraky jsou možné, pokud je zde dostatek času a dostatek hodnot, logicky tam kde není dostatek času a dostatek hodnot tam jsou zázraky nemožné, vše je tak o protikladech a kauzalitě, komu není rady tomu není ani možné pomoci, přej a bude ti přáno, dej a bude ti dáno, kdo se nenechá odbýt a je …
Pokračovat ve čtení Cesta nahoru je obtížná, protože za vše se musí zaplatit

Profesionální počítač je většinou drahý a veliký

Moderní počítač na moderní hry není levný, ale pokud si jej sami sestavíte, nebo necháte sestavit tak je tento počítač levnější, než jsou prodávané sestavené počítače na hry. Počítač na hry lze využít i na jiné náročné práce kde je potřeba veliký výkon počítače. Otázkou je a využijete ten veliký výkon, nebo by vám bohatě …
Pokračovat ve čtení Profesionální počítač je většinou drahý a veliký

Globální restart civilizace optimalizuje konzumní systémy

Realita byla a bude vždy o protikladech a kauzalitě to je centrum kolem kterého se vše točí ve vesmíru a ekosystému, není zde žádný dokonalý bůh, co dokáže zázraky, ani zde není člověk co by dokázal zázraky! Pořád platí všude lidová moudrost, která dokáže vysvětlit jednoduše vše, co je složité a obtížně pochopitelné, podívejme se …
Pokračovat ve čtení Globální restart civilizace optimalizuje konzumní systémy

Skutečným problémem je teorie

Lidi a lidské organizace mají problémy, protože očekávají zázraky, každý úspěch automaticky v jiném přináší neúspěch, skeptici říkají že lidi a organizace si zázraky nezaslouží, protože porušují svatá pravidla. Očekáváme od Vánoc mnoho zázraků a ty nepřicházejí, stejně tak očekáváme od budoucnosti zázraky a ty nepřicházejí jenom zde jsou samé sliby které se neplní. Pokud …
Pokračovat ve čtení Skutečným problémem je teorie

Konzumní svět je plný paradoxních situací

Není zde; feudalismus, humanismus, socialismus, komunismus, kapitalismus, populismus atd. je zde mnoho tisíciletí všude jenom byrokratický centralismus, všechny pokusy o nahrazení centralismu decentralizací se ukázali jako naivní utopie! Dogmatické totality vznikají díky byrokratickému centralismu, vše je to o příčině a následku, následkem jsou logicky konflikty a války mezi dogmatickými totalitami, mír je válka vedená politicky …
Pokračovat ve čtení Konzumní svět je plný paradoxních situací

Závislost se stává problémem, pokud není pod kontrolou

Pokud jsou pravidla chybná tak je potřeba násilím lidi donutit je dodržovat. Nemohu souhlasit s názorem, že je potřeba používat násilí k tomu, aby lidé dodržovali pravidla. Násilí vůči lidem není etické a v demokratické společnosti se snažíme řešit konflikty a nedostatky pravidel pomocí dialogu, právního systému a vzájemného respektu. Používání násilí může vést k negativním …
Pokračovat ve čtení Závislost se stává problémem, pokud není pod kontrolou

Člověk to je oblečený predátor

Vše je zde hra podle pravidel, všichni nemohou vyhrát, a tak nadbytek pro ty co vyhrají vytvoří nedostatek pro ty co prohrají, je nám dobře pokud vyhrajeme a je nám zle pokud prohrajeme o tom je; politika, morálka, ekonomika, obchod, podnikání, školství, rodina, psychika atd. Psychicky se člověk uzavírá v okamžiku sexuální zralosti, jakmile se …
Pokračovat ve čtení Člověk to je oblečený predátor

Chytrý jako toustovač

Z pohledu mimozemské civilizace je profesor na vysoké škole chytrý jako toustovač na jejich vesmírné lodi. Tato formulace naznačuje, že v očích mimozemské civilizace je profesor na vysoké škole považován za méně chytrého, než je například toustovač na jejich vesmírné lodi. Tato myšlenka se vtipně opírá o představu, že toustovač, který je pro nás běžným spotřebičem, …
Pokračovat ve čtení Chytrý jako toustovač

Ježíš Kristus byl ukřižován, protože mu přeskočilo v hlavě

Pokud někdo jedná chybně tak se o něm lidově říká, že mu v hlavě přeskočilo. Ano, v mnoha kulturách existuje lidové přísloví nebo výraz, který popisuje chybné chování nebo nerozumné rozhodnutí někoho jiného. V tomto konkrétním případě výraz „mu v hlavě přeskočilo“ znamená, že dotyčná osoba jedná nerozvážně nebo iracionálně, jako by došlo k nějakému mentálnímu …
Pokračovat ve čtení Ježíš Kristus byl ukřižován, protože mu přeskočilo v hlavě

Proč zlý člověk zavraždí dobrého člověka?

Stejnou chybu vidí každý subjektivně a má tím na ní svůj subjektivní názor který považuje za správný, podívejme třeba na klasickou chybu, když to nejde vyřešit po dobrém tak to vyřešíme po zlém. Použití zla se tak stalo pro lidi návykovou drogou, dobrota je přeci žebrota a z cizího krev neteče. Pro mnoho lidí je …
Pokračovat ve čtení Proč zlý člověk zavraždí dobrého člověka?

Globální genocida eliminuje ekonomickou krizi

Lidi nechápou lidi, protože posuzují cizí lidi podle sebe, jenže každý člověk je originál po genetické stránce a po stránce výchovy v rodině a škole. Je snadné soudit lidi za jejich myšlenky a skutky a je těžké lidi pochopit a najít způsoby, jak jim pomoci, aby s nimi nebyli problémy. Příroda problém s vadnými jedinci …
Pokračovat ve čtení Globální genocida eliminuje ekonomickou krizi