Za posledních 49 let se počet lidí na světě zdvojnásobil

Následkem je mnoho problémů, největší přírůstek je v místech kde je bída a zaostalost. V roce 1974 byla světová populace 4 miliardy lidí, zatímco v roce 2023 dosáhla 8 miliard lidí. Tento rychlý nárůst populace přinesl řadu problémů, zejména v rozvojových zemích, kde jsou často vysoké míry chudoby a nedostatečný přístup ke zdrojům a základním …
Pokračovat ve čtení Za posledních 49 let se počet lidí na světě zdvojnásobil

Zlo trpělivě čeká všude na svoji příležitost

Jak by kultura vypadala pokud by zde už nebyl pro nikoho na světě kariérismus a každý by dostal od globální umělé inteligence přidělenou dočasnou práci. Pokud by kariérismus ustoupil a práce by byla přidělována globální umělou inteligencí, mohlo by to mít hluboký dopad na kulturu a společnost. Když by lidé nebyli nuceni soustředit se na kariérní …
Pokračovat ve čtení Zlo trpělivě čeká všude na svoji příležitost

Zajímavá myšlenka ze sci-fi

Ve vesmíru existuje mnoho fenoménů a objektů, které lze považovat za nejmocnější, každý z nich ve svém vlastním kontextu. Některé z nich zahrnují. Černé díry, jsou to oblasti extrémně silné gravitace, které pohlcují veškerou hmotu a světlo, aniž by ho pustily ven. Jsou považovány za jedny z nejmocnějších objektů ve vesmíru. Kvazary, jsou to nejjasnější a …
Pokračovat ve čtení Zajímavá myšlenka ze sci-fi

Zpovědnice na internetu

Vše je dneska o tom jak být tím čím jsem a nebýt naivní nulou. Ano, to je opravdu důležité. Být autentickým a současně si být vědom svých silných stránek i slabých stránek je klíčem k osobnímu růstu a úspěchu. Nedovolit, aby tě ostatní manipulovali tím, že se tváříš jako někdo jiný, je také důležité. Mít …
Pokračovat ve čtení Zpovědnice na internetu

Zajistit nestrannost soudů je nemožné

Jak by lidská společnost vypadala kdyby zákony a soudy měl na starosti všude tisíc let jenom bůh který je vševědoucí a spravedlivý? Kdyby v lidské společnosti zákony a soudy řídil vševědoucí a spravedlivý bůh po dobu tisíce let, pravděpodobně by to mělo zásadní dopady na různé aspekty společenského života. Vzhledem k božskému zásahu by morální normy …
Pokračovat ve čtení Zajistit nestrannost soudů je nemožné

Zemřel prezident

Když zemře obyčejný člověk tak to nikoho nezajímá, a když zemře prezident tak to zajímá hodně lidí a tak nás o tom informuje okamžitě televize a tisk, vše je zde o protekci a pokrytectví, smrt ukazuje že každý je zde dočasným evolučním experimentem, z malého vzniká veliké a po čase se to rozpadá na malé …
Pokračovat ve čtení Zemřel prezident

Život nebude boj ale život bude divadlo

Práce byla pro lidi mnoho tisíciletí trestem a díky programům a strojům už lidi nebudou muset pracovat, to bude mít za následek mnoho nečekaných změn u člověka a společnosti to je logické. Skončí staré systémy a nahradí je nové systémy ve kterých se z ekonomických otroků stanou zcela jiné živé bytosti co mají jiné priority. …
Pokračovat ve čtení Život nebude boj ale život bude divadlo

Základní otázka času a prostoru

Každý příběh popisuje subjektivně nějakou situaci, která je reálná nebo není reálná, vše je v pohybu a tak zde jsou i procesy které vytvářejí příběhy. Příběhy které jsou opakem naší reality jsou populární a v těchto příbězích je napětí vytvořené strachem jak to v příběhu dopadne. Proč je zde toužení po protikladech to je základní …
Pokračovat ve čtení Základní otázka času a prostoru

Život bez problémů

Vše zde jsou nádoby s různým obsahem a různou velikostí, hodnoty určujeme pomocí porovnávání a tak jsou hodnoty relativní, z dálky vše vypadá jinak než z blízka a tak to co nemá hodnotu může z dálky vypadat jako by to mělo hodnotu. Čas a prostor není pro člověka ideální realitou a tak je snaha o …
Pokračovat ve čtení Život bez problémů

Život je evoluční proces

Vše je zde vytvořeno a nastaveno k nějakém účelu díky evolučnímu procesu, následkem jsou změny a tím i problémy, s tím nejde nic udělat protože naše možnosti a schopnosti jsou omezené časem a mnohým jiným naštěstí už brzo se lidi nahradí za roboty a tím s lidmi nebudou problémy. Je pravda, že evoluční proces nám …
Pokračovat ve čtení Život je evoluční proces

Z dálky vše vypadá jinak než z blízka

Vše evolučně směřuje k optimalizaci a globalizaci, a tak zde místo lidí budou stroje a programy, vlivní jedinci nemají optimální koncepci pro dělnickou třídu a tak dělnická třída používá antikoncepci nebo potraty. Zaměstnavatelé potřebují aby zaměstnanci pracovali jako roboti na baterky a tak se jim vyhoví a robot prezident bude vyznamenávat roboty. Lidi to byla …
Pokračovat ve čtení Z dálky vše vypadá jinak než z blízka

Začarovaný kruh

Dobře je zaplacená práce u těch lidí kterých je ve společnosti nedostatek, hodnotu má to co potřebujeme a je toho nedostatek, často je zde snaha pomocí pokrytectví nebo protekce, získat dobře zaplacenou práci na kterou nestačíme a následkem je nemocná ekonomika. Podívejme se na to že většina lidí co má vysokou školu v praxi selhává, …
Pokračovat ve čtení Začarovaný kruh

Žena to byl dočasný experiment co se nepovedl

Proč svět není takový jaký by měl být abychom byli šťastní? Problémem je to že jsme lidi a nejsme naprogramované stroje, jako lidi máme mnoho omezení způsobené tím že jsme lidi a tak jsme na mnohém závislí. Je zde mnoho snah změnit lidi ale to je marnost protože lidi jsou následkem genetiky a výchovy, cesta …
Pokračovat ve čtení Žena to byl dočasný experiment co se nepovedl

Zaměstnavatelé nejsou spokojení s lidskými zaměstnanci

Žijeme v konkurenčním systému pro úspěch v konkurenci je logicky nutné být lepší než je konkurence v minulosti uspělo to co bylo lepší po fyzické stránce a v současnosti je třeba být lepší po stránce vědomostí a inteligence, genetika a výchova určuje to jaké budeme mít vědomosti a jak silná bude naše inteligence, všichni soutěžíme …
Pokračovat ve čtení Zaměstnavatelé nejsou spokojení s lidskými zaměstnanci