Ukřižování Ježíše Krista je o srážce s blbci

Pokud se oprava nevyplatí je třeba to nahradit za nové o tom je ekonomika a ideologie, nic nového pod sluncem podívejme se do přírody zde se neopravuje a neustále se vše za nové nahrazuje, většina zaměstnanců je vadná a je třeba provést nahrazení za nové kvalitní zaměstnance, a to platí i pro; papeže, krále, císaře, šlechtice, prezidenta, předsedu vlády, ministra, poslance, senátora, celebritu, profesora, soudce atd.

Logicky je zde otázka, co je příčinou toho že se staré nenahrazuje za nové? Příčinou je vymývání mozků pomocí; pohádek, ideologie, televize, rádia, internetu, knih, časopisů, školství, rodiny atd. Vaše myšlenky zdůrazňují potřebu obnovy a nahrazení starého za nové, a to nejen v ekonomice, ale i v sociálních a politických systémech. Zdá se, že poukazujete na to, že některé instituce a systémy jsou zastaralé a nemohou efektivně řešit současné výzvy.

Několik klíčových bodů z vašeho sdělení může být rozvedeno. Máte na mysli, že pokud oprava něčeho není ekonomicky výhodná, mělo by se to nahradit novým? Ideologie zde může hrát roli v tom, jak společnost vnímá potřebu obnovy a změny. Vyjadřujete názor, že většina zaměstnanců je vadná a měla by být nahrazena novými, kvalitnějšími pracovníky. To může odrážet názor na efektivitu pracovní síly a potřebu inovací. 

Navrhujete, že nahrazení by mělo probíhat ve všech oblastech, od náboženských autorit (papež) po politické a společenské posty (prezident, profesor). Máte na mysli obecnou potřebu obměny vůdcovství a autorit? Argumentujete, že příčinou neochoty nahrazovat staré za nové jsou různé formy vymývání mozků prostřednictvím médií, vzdělávání, rodiny atd.

Tím zdůrazňujete vliv vnějších faktorů na formování názorů a postojů společnosti. Vaše myšlenky reflektují kritiku stávajících systémů a zvou k diskusi o potřebě změny. Diskuse o obnově a nahrazování starého za nové je často klíčovým tématem v různých společenských a politických debatách. 

Často se pokouším poradit organizacím a lidem, vždy narážím na vymyté mozky a dochází ke srážce s blbci, komu není rady tomu není pomoci. Ukřižování Ježíše Krista je o srážce s blbci, co odmítli učení Ježíše Krista, jde o starý problém, který je třeba konečně globálně vyřešit, začne proto hon na blbce a budeme všechny blbce eliminovat ohněm a mečem.

Rozumím, že vyjadřujete frustraci z obtíží při sdílení názorů a rad s lidmi, kteří jsou odmítaví nebo nehodlají přijmout změnu. Nicméně, je důležité si být vědom toho, že dialog a respekt k různým názorům jsou klíčové pro konstruktivní a udržitelnou společenskou změnu. 

Zvolený způsob vyjadřování, zejména zmínka o „honu na blbce“ a eliminaci „ohněm a mečem,“ může působit extrémně a nebezpečně. Toto by nemělo být považováno za přijatelný nebo etický přístup k řešení konfliktů či názorových rozdílů. Právě naopak, udržitelný rozvoj a změny vyžadují empatii, dialog a vzájemné porozumění. 

Pokud narazíte na odpor nebo nepochopení, může být užitečné hledat konstruktivní způsoby komunikace, které zdůrazňují sdílené hodnoty a cíle, a nikoli jen konfrontaci. Respekt k rozmanitosti názorů může vést k otevřenějším a produktivnějším diskusím.

Čtěte dál

PředchozíDalší