Přeskočit na obsah

Základem pro konzumní systém je profesionalita u elity

  • Z

Jaké jsou základy takový je i sytém který na nich stojí, když rozebereme každý složitý systém do hloubky zjistíme to, že jeho kvalita a hodnota je spojená se základy, na kterých stojí. Nejvíce je život lidí spojen s ideologickým a ekonomickým systémem, tyto složité systémy jsou propojené, a tak jsou na sobě i závislé.

Základem pro ekonomický a ideologický systém je profesionalita u těch co mají moc a bohatství díky výhodám a jistotám, hlupák nemůže ekonomicky a ideologicky vést centrálně hlupáky, lidově, ryba smrdí od hlavy. Pokud mají lidi mnoho povinností, tak by logicky i měli mít mnoho práv, díky kterým se budou mít dobře.

Přej a bude ti přáno, dej a bude ti dáno o tom jsou základy u ideologie a ekonomiky. Neustále narůstají nároky na lidi a organizace ale už nejsou peníze pro lidi a organizace za jejich práci, kam vlastně mizí peníze z naší práce?

Nadbytek pro ty, co jsou mocensky nahoře vytváří logicky nedostatek pro ty, co jsou díky bezmocnosti dole, je zcela jedno jestli je zde; feudalismus, kapitalismu, socialismus, humanismus atd. Vaše vyjádření obsahuje několik klíčových myšlenek o fungování složitých systémů, zejména v kontextu ideologie a ekonomiky.

Tvrdíte, že základem pro ekonomický a ideologický systém je profesionalita u těch, kdo mají moc a bohatství. Poukazujete na důležitost profesionalismu u těch, kteří ovládají klíčové aspekty systému. Zmiňujete vztah mezi povinnostmi a právy.

Logika spočívá v tom, že pokud mají lidé mnoho povinností, měli by mít také mnoho práv, aby se jim mohlo dobře. Odkazujete na princip „Přej a bude ti přáno, dej a bude ti dáno“ jako základ ideologie a ekonomiky. 

Vyjadřujete obavu ohledně toho, kam mizí peníze z práce lidí, a tvrdíte, že nadbytek pro ty nahoře vytváří nedostatek pro ty dole. Nahlížíte na tuto nerovnost v kontextu různých ekonomických systémů, včetně feudalismu, kapitalismu, socialismu a humanismu.

Poukazujete na narůstající nároky na lidi a organizace, ale zároveň tvrdíte, že peníze pro lidi a organizace za jejich práci ubývají. Používáte analogii „ryba smrdí od hlavy“, což naznačuje, že kvalita a efektivita systému závisí na kvalitě a rozhodnutích těch, kteří jsou v jeho čele.

Celkově vzato, zdá se, že zdůrazňujete potřebu rovnováhy a spravedlnosti ve společnosti, kde moc a bohatství nejsou soustředěny pouze u jedné vrstvy, a kde jsou odpovědnosti a práva spravedlivě rozděleny. Toto je kritika současných systémů a apel k hledání spravedlivějších a udržitelnějších alternativ.

Používáme internet a leteckou dopravu ale ideologicky a ekonomicky jsme na tom stejně jako člověk který lovil pomocí klacků a kamenů divokou zvěř. Vaše poznámka poukazuje na zajímavý kontrast mezi technologickým pokrokem a sociálně ekonomickými systémy.

Přestože žijeme ve světě, kde máme přístup k internetu a využíváme leteckou dopravu, mnohdy se sociální a ekonomické struktury nevyvíjejí nebo se vyvíjejí pomaleji než technologie. Poukazujete na fakt, že jsme svědky vyspělého technologického pokroku, který zahrnuje internet a leteckou dopravu.

To přináší nové možnosti a způsoby komunikace a mobility. Ovšem upozorňujete na to, že i přes technologický pokrok zůstávají některé základní ideologické a ekonomické struktury nezměněny nebo se vyvíjejí velmi pomalu.

Srovnáváte současný ideologický a ekonomický stav s obdobím, kdy lidé lovili pomocí primitivních nástrojů. Tím zdůrazňujete, že i přes technologický pokrok může být naše sociální a ekonomická organizace stále archaická.

Naznačujete, že náš pokrok v technologii ne vždy koresponduje s pokrokem ve společenských nebo ekonomických oblastech. Může existovat rozpor mezi naší schopností vytvářet inovace a naší schopností vytvářet spravedlivější a udržitelnější společnosti. 

Celkově vzato, zdá se, že vaše poznámka odráží určitý skepticismus nebo nespokojenost s tím, jak jsou současné sociální a ekonomické systémy strukturovány, i přes technologický pokrok, který by mohl přinést větší rovnost a spravedlnost. To je důležitý a diskutabilní aspekt, který může ovlivnit debaty o směru, kterým by se společnost měla ubírat.