Už zde bylo dost populistických teoretických programů

Vymývání mozků, nebo moderně přeprogramování mozku, označujeme činnost, která má zbavit nějakou osobu jejich názorů a její vlastní vůle a vštípit jí názory jiné osoby nebo ji nakazit mocnou ideologií. V podstatě jde o to, řídit myšlení a činnost cizí osoby a mít z toho užitek. Termín vymývání mozků není však vždy chápán ve stejném rozsahu a někdy se za vymývání mozků považuje; rodina, škola, zaměstnání, televize, internet atd. spektrum metod používaných při vymývání mozků je široké. Může to být mučení, spánková deprivace, úspěšnou metodou je také propaganda a cenzura, s nekonečněkrát opakovanými ubohými hesly, kterou používaly totalitní dogmatické organizace, inspirované náboženstvím. Vymývání mozků je definováno různými způsoby. Psychologové ho většinou definují velice úzce jako řízení myšlení a činnosti jiné osoby bez jejího souhlasu. Takto chápaný proces však neexistuje, řídit myšlenky a činnost jiné osoby bez jejího souhlasu zatím nelze. Jakmile zmizí tlak, ať už násilný nebo psychologický, uplatní se vždy vůle oběti.

Chybně je vymývání mozku vykládáno především v moderním umění, tento názor je mylný, i když je přijatý velkou částí veřejnosti. Jiným široce rozšířeným mýtem je názor, že v reklamě, lze použít metodu podprahového vnímání. Velice slabé, vědomě nevnímané signály mají být vnímány podprahově a ovlivnit koupěchtivost občanů. Objektivně však tato možnost prokázána nebyla. Přesvědčit jinou osobu, aby přijala za svůj cizí názor nebo ideologii, ve smyslu vymytí mozku, lze pomocí různých metod, klasikou je vytvořit geniální hloupé příběhy které jsou sítí do které se chytne psychicky nemocný člověk, takovým geniálním hloupým příběhem je příběh o Ježíši Kristu v Bibli, následkem byl vznik Křesťanské sekty, která dokázala psychicky nakazit pitomostí celý svět, na mnoho století. Ježíš Kristus je divadelní postava, kterou si vymysleli geniální studenti filosofie v Římě, proto může tato divadelní postava dělat zázraky, na divadle není problém dělat zázraky je to divadlo! Druhým příchodem Ježíše Krista jsou hrdinové v televizi a filmu co jsou nesmrtelní a dokážou zázraky, jenže každý takový iluzorní hrdina, je brzo nahrazen novým iluzorním hrdinou, který je modernější. 

Podívejme se na evolučně úspěšné lidi, co dokázali získat rychle z ničeho moc a bohatství, zjistíme vždy to, že se chovali jako virulentní virus. Pokud hledáme všemocného boha, tak hledáme virulentní virus, on dokázal vše z ničeho stvořit, člověk to je nádoba plná virulentních virů, a i mozek člověka je plný virulentních virů, a virulentní viry nás tak ovládají po milion let všude jako loutky. Nemoci, které máme to je následek toho, že virulentní viry nefungují tak jak by měli správně fungovat, politika a ekonomika je taky jenom o virulentních virech, bez virulentních virů by zde nebyla příroda ani naše lidská civilizace! Naše touha poznat vesmír je touha našich virulentních virů se rozšířit násilně do vesmíru. Vysoká inteligence těch, co mají vysokoškolské vzdělání a tituly je zde díky jejich virulentním virům které je egoisticky ovládají jako loutku. Problém s Romy je problém s tím, že Romové mají zdegenerované virulentní viry, díky kastovnímu systému v Indii.

Za vším nejsou peníze, jak si většina pitomců naivně myslí, za vším jsou virulentní viry, logicky i internet je plný virů, co se snaží chytře napadnout váš telefon nebo notebook! Není zde člověk člověku peklem, je zde virus viru virem! Kolik je na světě lidí tolik je na světě i virů, ten druhý není; blbec, blázen, pitomec, vůl, svině, sobec, soudruh, psychopat, deviant atd. ten druhý je virus! Z díla poznáme to, že vše stvořili viry tak aby se měli zde dobře, jaký mají smysl volby prezidenta republiky v roce 2023, když na kandidátkách jsou jenom viry a k volbám půjdou jenom viry, to logicky nemůže fungovat! Jak by naše civilizace evolučně vypadala, pokud by zde nebyla možná víra v zázraky? Každé lidské tvrzení by tak muselo mít vědecký důkaz, nebo dlouhé ověření v praxi, svatá teorie by se zakázala, tak jako zakazujeme konání zla. Nevznikli by; kulty, fetiše, symboly, pověry, mytologie, náboženství, politika, propaganda, cenzura, pohádky atd. lež by se brala jako zločin a každý pokus o lež by byl okamžitě tvrdě potrestán!

Víra v zázraky má za následek zavirování myšlení a z lidí se tak stávají pitomci, byli jsme vyhnáni z ráje za to, že jsme začali věřit na zázraky, dokud budeme věřit na zázraky do té doby budeme mít v hlavě peklo, ráj a peklo není zde v rovině fyzické je zde v rovině psychické v naší hlavě, je to celé o nastavení našich priorit, pokud si nastavení našich priorit optimálně změníme tak v hlavě místo pekla budeme mít ráj, je to jako si odvyknout od tvrdé návykové drogy, kdy dlouhou dobu je vám velmi zle a můžete se z toho zbláznit. Podívejme se na sliby, které nám slibují ti, co zde mají výhody, které si nezaslouží, je to násilné přeprogramování mozku pomocí propagandy a cenzury, zlo spáchal tak ten, kdo se chtěl mít dobře nebo se má dobře, moc je zde díky bezmoci a život je zde díky smrti, vše je o protikladech, mezi kterými je napětí, a tak po akci je zde reakce.

Nebude to už trvat evolučně dlouho a pravda porazí na věčné časy lež, pravda je ráj a lež je peklo, nejsme tak bohatí abychom si mohli dovolit lhát sami sobě. Přiletěli k nám cizinci z vesmíru a ukázali nám pomocí stroje času to, že jste zatvrzelí hříšníci, co se chtěli zde zmocnit pomocí protekce vlády, aby zde mohli nastolit dogmatickou totalitu která by se stala pro lidi pekelným očistcem, státní žalobce navrhuje pro všechny kandidáty doživotní vězení, ze kterého nikdo neunikne, protože toto vězení nebude na naší planetě. Bylo by jenom ztrátou času zde poslouchat vaše pitomé výmluvy nebo výmluvy vašich advokátů, mnozí si mohou myslet to, že cizinci z vesmíru by se neměli vměšovat do našich pozemských záležitostí, protože my se taky nevměšujme do jejich záležitostí. Přichází nová digitální doba, kdy zde místo politiků a byrokratů bude všude na světě umělá inteligence napojená na autonomní roboty, lidi zde budou na světě jenom na špinavou těžkou fyzickou práci za ubohou mzdu, ze které nejde normálně existovat. 

Jakýkoli odpor proti restartování vaší zaostalé civilizace je naivní a marný, vesmírná unie se rozhodla zde zřídit novou vesmírnou GVKB kolonii, aby zde tak získala nové zdroje surovin. Počet lidí se bude na vaší planetě rychle snižovat a kvalita lidí se bude zvyšovat, za deset let zde už nebudou nikde na světě lidi, nejsou lidi tak nejsou s lidmi problémy. Náboženství a sekty sebejistě tvrdí že je každý člověk hříšník, přitom pro toto tvrzení nemají žádný vědecký důkaz, tvrdit něco na nemoci to vědecky dokázat, to je obyčejný vědecký podvod a podvodník by měl být za podvod potrestán podle zákona, ekonomicky nebo vězením. Člověk podle mě není; hříšník, neznaboh, jinověrec atd. ale je psychicky nemocný a potřebuje se léčit pomocí léků nebo jinak, každá nemoc je signál že je někde problém, který je třeba najít a odstranit. Pravda je vždy jenom pravidelnost, která je k subjektu nebo objektu, tato pravidelnost je dočasná nebo trvalá záleží na situaci, z toho je patrné, že každá pravda je relativní a že tak bůh nemá svatou pravdu!

To že bůh nemá svatou pravdu není chybou boha, chyba je v tom že je každá pravda relativní, vše je zde evoluční experiment, a tak je zde vše dočasně i každá pravda je zde dočasně, trvale zde jsou jenom změny, je to naivní zde hledat jistoty, jenom smrt je jistá ale o takovou jistotu nestojíme! Neustále zde přicházejí nové ideologie, které hlásají svoje svaté božské pravdy a zapomínají nás upozornit na to, že tyto subjektivní pravdy zde jsou evolučně dočasně! Moje hra a moje pravidla o tom je; náboženství, politika, ekonomika, psychologie atd. lidi nechápou to, že vše je příčina a následek, pokud budou lhát a krást, tak za to budou evolučně smrtí potrestáni, nikdo z lidí smrti neunikne, protože všichni lžou a kradou! Jenom to, co je dokonalé to je zde na věčné časy. Dokonalé jsou vesmírné zákony, jako je zákon protikladů nebo zákon příčiny a následku, lidské zákony jsou jenom programový zmetek, který je zde evolučně dočasně, komu není rady tomu není pomoci.

Jak mám věřit lidským zákonům, když se neustále mění a v každém národě jsou jiné zákony, z díla se pozná tvůrce, pokud zákony vytvářejí hříšní pitomci tak jsou logicky všechny lidské zákony pitomé, a proto se tyto zákony logicky všude porušují, zavírat za porušení zákona lidi do vězení nebo blázince je pitomost, je třeba zákony změnit tak, že budou dokonalé natolik, že je nikdo už nebude porušovat. Podívejme se do minulosti, bylo zde mnoho populistických snah, aby bylo něco hodnotného zadarmo a následkem byla krize nebo válka, zadarmo může být jenom to co nemá žádnou hodnotu. Internet je krásnou ukázkou naivní snahy o to, aby bylo něco, co je hodnotné zadarmo a následkem je logicky krize na internetu, která vede k tomu, že se reklamy a zprávy z internetu přesouvají jinam! Otrok pracuje zadarmo, a tak nic nekupuje a tím je zde krize a válka, je to pořád dokola stejný příběh o snaze, aby to, co má hodnotu bylo zadarmo, byli jsme vyhnáni z ráje za to, že jsme chtěli vše zadarmo, a proto se z nás všech stali hříšní čerti co žijí v konzumním pekle.

Veliké daně jsou následkem populistické politiky v pekle, kdy je zde snaha, aby bylo mnohé pro hříšné čerty zadarmo. Zaléváme plevel a krmíme parazity, a proto zde jsou krize a války. Vždy když nemohu najít kde je chyba v konzumním systému, tak se podívám do přírody a okamžitě najdu chybu v systému, je v přírodě to, co má hodnotu zadarmo? Vše je v přírodě jenom dobrý obchod, býložravec sní trávu, a jako protihodnotu poskytne hnojivo pro rostliny. Vymýšlíme neustále něco, co je v přírodě vymyšleno a praxí otestováno, komu není rady tomu není pomoci. Vše je o příčině a následku, pokud je zde nadbytek pitomců, tak je zde nedostatek lásky, proměnili jsme ráj na peklo v okamžiku, kdy zde bylo nadbytek pitomců a tím zde byl nedostatek lásky. Představme si, že by zde byli zlí predátoři, co by zablokovali to, že by zde mohlo být nadbytek lidských pitomců co dělají pitomosti, najednou by zde byl dostatek lásky a pravdy.

Člověk se přemnožil a tím zdegeneroval a následkem jsou; války, inflace, pandemie, vandalismus atd. Neřešte politiku a sport, řešte to, jak eliminovat rychle přemožení a degeneraci nebo to povede k tomu, že vás autonomní roboti odsunou do rezervací a zde oddělí muže od žen, aby se tak nenásilně realizovala globální genocida, nejsou lidi tak nejsou s lidmi problémy! Za pouhých 50 let se počet pitomců na světě zdvojnásobil a nikdo to neřeší! Za dalších sto let nebude na světě 24 000 000 000 pitomců, protože vás za sto let roboti eliminují jako evoluční genetický odpad, komu není rady tomu není pomoci, to je už poslední varování! Nesmrtelnost se zabývá životem, životem v podobě vědomí, životem v podobě skutečnosti a životem v podobě objektu, subjektu nebo iluze. Nesmrtelnost znamená nesmrtelnost vědomí, ne nesmrtelnost hmoty. Člověk může opustit své ubohé hříšné tělo, kdykoli se mu zlíbí.

Ano, pokud má něco trvat na ubohé úrovni po dlouhou dobu, stává se to největším utrpením. Každý živý systém bude znechucen, pokud zůstane na zemi déle, než je to správné. Každá touha může být jednou naplněna, ale i tak bude znechucen, protože nejedná s osvěcujícím vědomím. Když jednáte s osvěcujícím vědomím, nevěnujete pozornost smyslům. Cítíte, že nepotřebujete uspokojení smyslů nebo čehokoli, co patří této hříšné zemi, protože v tu chvíli vidíte, že realita je pomíjivá. Jediné, co je trvalé, to je i nesmrtelné. Když myslíme na věčnost, musíme vědět, že vše, co je dokonalé, může být věčné. Může to mít svůj počátek včera, ale může to pokračovat, pokračovat po milióny let. Nesmrtelnost se zabývá životem a každý život vznikl z evolučních chyb. Život nečekaně přichází, a teprve tehdy můžeme začít jej měřit. Nesmrtelnost je něco, co už tu je. Plánuje si vesmír budoucnost tak, jak to dělají lidské bytosti?

Vize vesmíru není něco, co se má naplnit v budoucnosti. Vesmír je všemohoucí, vševědoucí a všudypřítomný. Vnímání a projevení vesmíru jsou současné. Člověk, jenž je součástí vesmíru, plánuje, a později vidí projevení svých plánů v čase. Avšak hra vesmíru se více podobá dětské hře tím, že je spontánní a bez motivu a nehledá budoucí výsledek. Vesmír je malé naivní dítě, ale jeho hra, na rozdíl od hry lidského dítěte, je vědomá. Pro člověka je dobré mít jistý plán. Vesmír projevuje sám sebe skrze život. Jak se nevědomost rozplývá ve světle, naším konečným vědomím je postupně odhalována pravda a láska. Ale ve světě vesmíru existuje pravda a láska společně, a tak dochází k vnímání a projevení současně. Pro člověka se musí naplnit vize budoucnosti skrze plány, tak aby vesmír mohl odhalit skrze člověka to, co v něm vždy přebývalo. Jak můžeme nejlépe využít čas, ve kterém dočasně žijeme? Jsou dva druhy času.

Jeden čas je dočasný čas a druhý je věčný čas. Dočasný čas je to, co jsme vytvořili, ale věčný čas nemůže být námi vytvořen. Je uvnitř nás a okolo nás. Když žijeme ve věčném čase, nemůžeme oddělit jednu vteřinu od druhé. Když žijeme v dočasném čase, víme, že je nějaká hodina a nějaký rok. Ve věčném čase jsou všechny hodiny a roky společně v jednom okamžiku. To je rozdíl mezi věčným časem a dočasným časem. Ve věčném čase můžeme vidět dokonale usídlenu přítomnost, minulost i budoucnost, a tento věčný čas můžeme snadno vlastnit, když dosáhneme pravdy a lásky. Když vědomě využíváte čas na to, abyste dělali něco správného, vstupujete do věčného času. Když vědomě myslíte na něco správného, okamžitě přichází věčný život. Malá část vesmíru může být zničena katastrofou, ale celý vesmír nebude nikdy zničen, protože je to věčný kruh. Když se někdo při stoupání k věčnosti unaví, možná i sejde trochu dolů, zatímco odpočívá.

Jakmile je však znovu inspirován k cestě nahoru, půjde opět vzhůru, až nakonec dosáhne vrcholu a vrchol to je věčnost ve které není dočasný čas. Adam byl s Evou vyhnán z psychického ráje do psychického pekla za dluhy které nechtěl splatit, bible je ve zkratce o dluzích, které dlužník nechce splatit nebo nemůže splatit, se vznikem dluhů se ráj proměnil na peklo, a tak máme všichni v hlavě peklo, a proto kouříme cigarety a pijeme alkoholické nápoje. Neustále pomáhám lidem, co mají v hlavě peklo a dospěl jsem k tomu, že příčinou pekla v hlavě jsou dluhy, které nejsou splacené! Podívejme se na kandidáty, co by zde chtěli dělat prezidenta naší republiky a zjistíme to, že všichni mají v hlavě peklo díky nesplaceným dluhům, je to marnost se snažit jim pomoci, protože komu není dobré rady tomu není možné už nijak pomoci. V problémech s dluhy nejsou jenom lidi, ale problémy s dluhy mají i organizace a státy, dluhy jsou obrazně jako tvrdé drogy, které nejde snadno vysadit. Je možné vůbec problém s dluhy vyřešit, když je zde tento problém mnoho tisíciletí a všechny pokusy tento problém trvale vyřešit evolučně selhali?

Problém je v tom že člověk není evolučně stvořen pro existenci v civilizaci a byl stvořen pro existenci v ekosystému, je třeba člověka nahradit za autonomní roboty, jiná možnost zde evolučně už není, je to jako když jsme mechanické psací stroje nahradili za počítače připojené k internetu, vše je zde evolučně dočasně a vše se recykluje. Veliké náklady na profesionální moderátory vedou u nás k tomu, že brzo dojde k zániku každého nového fóra na našem malém ubohém (cz) internetu, dobrota je žebrota o tom je každé internetové fórum. Problém je v ekonomice, chceš používat výhody kvalitního internetového fóra, tak za to budeš muset zaplatit tolik, aby se to profesionální fórum provozovateli ekonomicky vyplatilo, vše je zde dneska o obchodě, ve kterém za vše musí zaplatit, láska a pravda nemůže být na internetu zadarmo! Zadarmo je zde jenom to, co nemá žádnou hodnotu! Nejspíše jste si všimnuli toho, že obsah některých kvalitních stránek je přístupný jenom pro předplatitele, a ten kdo není předplatitelem má smůlu.

Vytvořit kvalitní obsah stránky je ekonomicky velmi drahé a někdo to musí zaplatit, když jdete do divadla tak platíte logicky i vstupné a nesnažíte se do divadla dostat podvodem zadarmo! Internet je obrazně taky divadlem, a tak i zde je potřeba začít s vybíráním vstupného jinak nebude internet ekonomicky profesionálně fungovat. Je naivní se spoléhat na to, že náklady na provoz; portálu, vyhledávače, katalogu, encyklopedie, stránky, blogu, fóra atd. pokryje jenom reklama, která je na internetu většinou programově blokovaná. Kdo by chodil do divadla a kina, pokud by mohl zadarmo vidět každé představení a každý film v televizi nebo na internetu, divadla a kina by rychle zkracovala! Podobný je dneska problém s drahými knihami, kdy jsou drahé knihy dostupné levně v knihovně, na internetu zdarma v PDF, nebo se kopírují ve velkém pomocí laserových kopírek. Nikdo nechce investovat do toho, kde mu pracně vytvořený zisk někdo ukradne, jsi přeci kamarád, a tak to lidové fórum, kde nejsou potřeba moderátoři, pro mě udělej zadarmo, jenže dobrota je žebrota, za práci musí být profesionální odměna i když jí děláme pro kamaráda!

Sociální populismus lidem vymyl mozek tak, že lidi chtějí vše zadarmo a následkem je to, že se naše konzumní civilizace proměnila v psychiatrickou nemocnici, ve které nikdo z lidí už není psychicky zdravý a nebude to už evolučně trvat dlouho a místo pokryteckých bláznů, zde budou všude autonomní roboti, co jsou normální, a proto nelžou a nekradou. Strach je všude mnoho tisíciletí klasickým základem pokrytecké politiky a ekonomiky, bez něj by nikdy nemohlo být dosaženo; jednoty, kázně, jednomyslnosti atd. o něž propagandy a cenzury opírají své tvrzení o stabilitě politiky a ekonomiky. Vzniká otázka, čeho se lidé a organizace nejvíce bojí; procesů, mučení, ztráty majetku, deportací, poprav atd. tyto nejbrutálnější formy nátlaku společenské moci na občana v nových podmínkách odnesla minulost. Dnešní nátlak má formy jemnější a vybranější, a i když i dnes existují v nových podmínkách politické procesy jejichž zmanipulovanost je každému známa, reprezentují už jen hrozbu krajní, zatímco hlavní váha je přenesena do oblasti nátlaku psychického a ekonomického.

Což ovšem na podstatě věci mnoho nemění, běží o to, jaký to má pro lidi a organizace význam. Bojí-li se dnešní člověk, že ztratí možnost dobré práce ve svém oboru, může být tento strach stejně silný a může ho vést k týmž činům, jako když v jiných historických podmínkách mu hrozila konfiskace majetku nebo smrt. Metoda existenčního nátlaku je přitom dokonce v jistém smyslu univerzálnější, protože není totiž v nových podmínkách člověka a organizace, který by nemohl být existenčně postižen; každý má co ztratit, a každý má tudíž důvod ke strachu. Škála toho, co může člověk a organizace ztratit, je bohatá: od nejrůznějších výsad vládnoucí vrstvy a všech zvláštních možností, plynoucích z moci, přes možnost klidné práce, postupu a výdělku v zaměstnání, přes možnost vůbec pracovat ve svém oboru. Je-li strach v pozadí sebeobranné snahy člověka zachránit to, co má, pak stále častěji můžeme pozorovat, že hlavním motorem jeho útočné snahy získat to, co dosud nemá, se stává bezcharakterní kariérismus. 

Zdá se, že málokdy v poslední době dával společenský systém tak otevřeně a bez zábran příležitost uplatnit se lidem ochotným hlásit se kdykoli k čemukoli, pokud jim to přináší užitek; lidem bezzásadovým a bezpáteřným, ochotným z touhy po moci a osobním prospěchu udělat cokoli; lidem bezcharakterního založení, kterým nevadí jakékoli sebeponížení a kteří jsou kdykoli připraveni obětovat své bližní i vlastní čest příležitosti zalíbit se mocným. Za těchto okolností není náhoda, že tolik veřejných a mocenských funkcí je právě dnes obsazeno známými bezcharakterními kariéristy a lidmi s máslem na hlavě. Anebo prostě typickými bezcharakterními kolaboranty, to jest těmi, kteří mají zvláštní schopnost za jakékoli situace vždy znovu přesvědčit sebe samé, že svou špinavou prací takzvaně něco zachraňují, nebo že aspoň zabraňují horším, aby obsadili jejich místa. 

Za těchto okolností není konečně ani náhoda, že právě dnes dosáhla v nových podmínkách dosud nejvyššího stupně, jaký za poslední století v nových podmínkách pamatujeme, zkorumpovanost nejrůznějších veřejných činitelů, jejich ochota zcela otevřeně a za cokoli brát úplatky a uplatňovat při svém rozhodování bez ostychu především ta hlediska, jež jim diktují jejich nejrůznější zištné osobní zájmy. Dílem bezcharakterních kariéristů, co nám chybně už mnoho tisíciletí vládnou, je blbá nálada, a následkem je konzumace alkoholu, a víra v zázraky po smrti, nebo po volbách. Vše je zde jenom globální karetní hra, ve které jsou bezcharakterní kariéristi, co se chovají jako falešní hráči, a tak pomocí podrazů a podvodů jsou úspěšní.

Vlci se převlékli za pastýře, aby mohli manipulovat s lidmi, co jsou jako hloupé ovce, co je dovoleno vlkům to je přísně zakázáno ovcím, nadbytek pro vlky je zde díky tomu že ovce mají nedostatek, máte demokratickou možnost si jít zvolit politiky a prezidenta, pokud by mohli politické volby něco změnit k lepšímu, tak by je vláda zakázala, co je vám platné, když místo nepopulárního vlka, si zvolíte za prezidenta populárního vlka? Vlci vždy budou kázat to, aby se ovce uskromnili, protože se oni chtějí mít dobře, a mít zde k dispozici; piloty, řidiče, sekretářky, zahradníky, kuchaře, ochranku atd. Následkem jsou konflikty a z lidí se tak stávají krysy, co běží po celý život krysí závory o výhody a jistoty, bezcitně někoho zavřeme do blázince nebo do vězení, a je nám jedno to, že na tom člověku, může záviset existence mnoha jiných lidí a zvířat. Pro zachování svých egoistických výhod a jistot, jsme schopní a ochotní povraždit miliony cizích lidí, zájem mocných je nadřazen zájmu bezmocných. Veliké dlouhé války v nahotě odhalují to, že naše kulturní civilizace je bez základů, a tím se neustále rozpadá, a my v těch troskách po milionech umíráme.

Nemůžete sloužit pravdě a lži současně, pokud budete sloužit lži, tak budete žít v psychickém očistci, kde zloděj honí zloděje, a láska zde jenom za peníze je. Bůh je tam kde je život a smrt ukončuje život, ten, kdo hledá boha hledá dobrý život, který má smysl žít, víra v boha je následkem špatného života, který nemá smysl žít, ten, kdo má život, který má smysl žít nehledá logicky boha. Proč je život člověka často natolik špatný že jej to vede k víře v boha? Život člověka je špatný, protože člověk není svobodný, a tak se má zle, veliká spotřeba drog a léků na deprese jasně odhaluje to, že se lidi mají zle díky ekonomickému otroctví. Na pomoc lidem v nouzi nejsou peníze, ale na drahé zbraně jsou peníze o tom je naše pokrytectví, které hlásá pravdu a lásku, ale koná lež a nenávist. Co se stane, když robot prezident bude vyznamenávat roboty a lidi se odsunou z civilizace do rezervací, bude to nenásilná genocida, nejsou na světě lidi tak nejsou s lidmi problémy to je naše evoluční budoucnost, před kterou nikdo zbaběle nikam neuteče.

Většinou platí to, že čím více je něco starší tím menší to má hodnotu, existují ale i výjimky kdy to co je staré má díky stáří velikou hodnotu. Potom zde je i něco uprostřed, kdy hodnota je pořád stejná bez ohledu na stáří jde o zlato nebo o lidovou moudrost. Nejvíce potřebujeme ke svojí existenci to, co stářím ztrácí svoji hodnotu a nepotřebujeme vůbec to co stářím svoji hodnotu zvyšuje. Zajímavý je člověk u něj na začátku jeho existence hodnota časem roste a po dosažení vrcholu, začne hodnota člověka klesat až nakonec člověk zemře a tím už nemá žádnou hodnotu. Na burze zase platí to, že investice s malým rizikem nese malý zisk, ten, kdo chce rychle zbohatnout, musí investovat do toho kde je veliké riziko. Vše jsou tedy příčiny a jejich následky, jak si to každý udělá takové to i má a není ten co by se zavděčil všem, nejvíce nepřátel mají ti, co jsou lepší, než jsou ostatní, protože jim úspěch ostatní závidí a berou to jako nespravedlnost. Slova mohou klamat, ale dílo klamat nemůže, jenom z díla poznáme člověka, jenže každé lidské dílo je zde dočasně. 

Nejsme lidi jsme čerti, co žijí v pekle, jelikož pojmenování čert nebylo populární tak se upravilo na člověk, čerti mají v hlavě peklo, protože žijí v pekle, v pekle nejsou andělé. Čerti neustále vymýšlejí nějaké čertoviny, aby se měli v pekle lépe, než se mají ostatní čerti, a tak je v pekle náboženství a politika. Jak se čertům narodí dítě, tak je zde snaha o to mu vymýt mozek pomocí propagandy a cenzury, aby s čertem nebyli v pekle problémy. Pokud je v pekle problém, který nejde vyřešit bez násilí, tak se problém vyřeší pomocí násilí, proto jsou v pekle vězení a války, dobrota je v pekle žebrota! Pokud čert v pekle nechce pracovat jako čert tak je za to potrestán, peklo je rozděleno na mocné a bezmocné čerty, co je dovoleno mocným čertům to je zakázáno bezmocným čertům, proto v pekle nikde není pravda a láska a všude je jenom pokrytecký egoismus. Čertů je v pekle jako sraček, a tak život čertů v pekle stojí za hovno, za posledních padesát let se počet čertů v pekle zdvojnásobil a nikdo to v pekle neřeší. Vše zase jistě směřuje k veliké válce, ve které se povraždí mnoho miliard čertů. 

Následkem bude v pekle globalizace kdy zde bude globální elita pekla, která nastolí dogmatickou globální totalitu, aby zde bylo pro čerty dokonalé psychické peklo, ve kterém se díky digitalizaci nelže a nekrade. Jak by svět vypadal, pokud bychom používali kouzelné brýle a díky nim bychom viděli lidi a mnohé jiné v nahotě tělesné a psychické, fungovalo by to i v televizi a na internetu, nebylo by možné tyto brýle nijak oklamat. Takto bychom zvolili zcela jiné politiky a kupovali jiné zboží a jiné služby, reklama a propaganda by zkrachovala, nevydávali by se už časopisy a knihy ve kterých není pravda a láska, změnila by se celá naše kultura a tím i ekonomika a politika, pravda a láska by tak konečně globálně vyhrála nad lží a nenávistí na věčné časy. Co by se evolučně stalo s egoistickými pokrytci, co nám dneska díky protekci a korupci vládnou a mají se dobře díky egoistickému pokrytectví? 

Došlo by k tomu, že by egoističtí pokrytci skončili v naší nové civilizaci, protože bychom je z civilizace odsunuli do rezervací a zde by došlo k oddělení mužů od žen, aby se už nemohli rozmnožovat jako invazní druh. Nebylo by to o diskriminaci menšin, bylo by to o tom, že dobrý hospodář nezalévá plevel a nekrmí parazity. Vše je zde hra a ten kdo porušuje pravidla musí být za to potrestán, díky kouzelným brýlím by zde už nebyli v civilizaci nikde na světě konfidenti a soudruzi, co si hrají mediálně na naše svaté spasitele. Konkurence zde existuje od začátku vzniku života na této planetě, každý pokus o monopol je zde evolučně dočasně! Bylo zde mnoho velikých kultur, které evolučně zanikly díky tomu, že nahradili násilně konkurenci za monopol, komu není rady tomu není pomoci! Lidi od nás utíkají dlouhou dobu, protože u nás je dlouhou dobu dogmatická svatá totalita, která má na vše centrální monopol a jakýkoli odpor je marný. Státy kde se lidi mají díky konkurenci dobře se brání přílivu ekonomických ubožáků ze států, kde se lidi mají zle, to je logické.

Otázkou je, co s tím uděláme abychom už neměli problém s monopolem a všude byla konkurence? Začneme lidi globálně nahrazovat za autonomní inteligentní kovové roboty na akumulátory, lidi se z civilizace odsunou do rezervací a zde se oddělí muži od žen, aby se tak nenásilně realizovala globální genocida. Už zde bylo dost populistických teoretických programů, které v praxi nefungovali, nejsou lidi tak nejsou s lidmi problémy, z člověka nikdo neudělá robota, o tom to je! Hodnoty vznikají jenom z profesionální namáhavé práce, nepotřebujeme k ničemu politiky a byrokraty, potřebujeme roboty, co budou pracovat jako roboti je to jasná volba pro zaměstnavatele. Dospěl jsem k tomu že vše v nás a okolo nás má svůj osud který nejde změnit, vše je pevně naprogramováno a ten kdo věří tomu, že je možné svůj osud násilně změnit zle dopadne. Naše schopnosti a možnosti jsou mnohým omezené a zázraky jsou jenom v pohádce nebo ve filmu, mnoho lidí věří na pohádky a filmy tím si ze života dělají očistec, komu není rady tomu není pomoci. 

Realita je taková, jaká je a nebude taková jakou jí chceme mít! Obrazně všichni hledáme poklad tam kde není žádný poklad, a tak jsme v depresi že ten poklad nemůžeme nalézt! Pokladem není to, že se staneš; celebritou, prezidentem, ředitelem, profesorem, milionářem, papežem, guru, prorokem, mesiášem, králem, císařem atd. to vše jsou jenom dočasné role na tomto pokryteckém divadle kde má vše svůj osud. Co je pro tebe pravým pokladem, který potřebuješ nalézt? Pravým pokladem je moudrost uložená v knihách, kdo nečte knihy je jako pták, který nemůže létat. Z dálky čas a prostor vypadá jako nový, ale z blízka spatříme to, že je velmi starý, je snadné změnit povrch a je těžké změnit to co je pod povrchem, podívejme se na elity, co rozhodují centrálně chybně o nás bez nás, následkem je; válka, inflace, nezaměstnanost, zaostalost, vandalismus, pandemie atd. svět je dlouho v krizi, protože nejsme schopní a ochotní nahradit staré za nové, většinou se jenom podle módy mění povrch. 

Podívejme se na příčiny a následky, pokud slepý vede slepé tak všichni spadnou do jámy, je to pořád dokola o tom že slepý vede slepé, komu není rady tomu není pomoci, volíte si za prezidenta a politiky slepé a hluché pitomce. Doba se změnila od základů, vše jde naprogramovat tak abychom už k ničemu nepotřebovali politiky a byrokraty, protože je nahradíme za umělou inteligenci a autonomní roboty! Lidem se zakáže pod trestem smrti vstup, do digitální globální civilizace, protože lidi se chovají jako vandalové a jakákoli snaha o to, aby se lidi chovali jako roboti je marná. Člověk nebyl evolucí stvořen na to, aby byl robotem v civilizaci to je základem nahrazení starého za nové, nejsou v civilizaci lidi tak zde nejsou s lidmi problémy. Lidi umí akorát vše kopírovat, protože mají v hlavě nasráno, originalita je v lidské společnosti vzácnou výjimkou, a většinou není ani originalita pochopená, protože lidi mají v hlavě nasráno. Bohem je nám to, co nahradí staré za nové, proto nahradíme lidi za roboty, je to tak, jak to říkám, a pokud to nechápete, protože máte v hlavě nasráno, je to váš soukromý problém!

Čtěte dál

PředchozíDalší