Přeskočit na obsah

Lidi hledají zázraky a neuvědomují si to že vše je zde zázrak

  • L

Jediné co je zde realitou je jenom napětí vše ostatní jsou jenom iluze způsobené dogmatismem, podívejme se na živý systém nebo na kovy a kameny, to vše je jenom napětí v nějakém dočasné formě, stvořitelem všeho je jenom napětí a napětí i vše ničí a tak vše nekonečně pulzuje od vzniku k zániku.

Lidi hledají zázraky a neuvědomují si to že vše je zde zázrak vzniklý díky napětí, jde jenom o to brát vše takové jaké to je a nechtít to změnit podle svého! Vaše myšlenky o vnímání reality a napětí jsou zajímavé a mohou reflektovat filozofické a fyzikální koncepty. V kvantové fyzice se například hovoří o energii a napětí jako základních stavebních kamenů vesmíru.

Podobně, některé filozofie a duchovní tradice zdůrazňují jednotu a spojení všeho ve vesmíru. Představa, že vše je pouze napětí a že ostatní je iluzí, může být interpretována různými způsoby. Některé náboženské nebo spirituální tradice učí, že skutečná podstata věcí je skryta za jevem, a naléhají na hledání hlubší pravdy nebo jednoty. 

Vědecký pohled na vesmír může být odlišný, zaměřuje se na matematické a fyzikální zákony, které popisují chování hmoty a energie. V rámci této perspektivy jsou iluze a skutečnost obvykle odlišné pojmy, s iluzemi chápanými jako nesprávné vnímání skutečnosti. 

Celkově vzato, naše vnímání reality je silně ovlivněno naším perspektivním rámcem, a různé kultury, náboženství a filozofie mohou mít různé přístupy k otázkám existence a podstaty. Je fascinující zkoumat různé pohledy na tuto problematiku a hledat společné prvky nebo pochopení.

Napětí je zde díky vztahu mezi; klady a protiklady, dobrem a zlem, pravdou a lží, minulostí a budoucností, velikým a malým, úspěchem a neúspěchem atd. následkem napětí jsou změny v nás a okolo nás, jedinou jistotou je tak nejistota.

Vaše uvažování o napětí jako vztahu mezi protiklady a jeho vlivu na změny v nás a okolo nás je zajímavé. Tato myšlenka o napětí spojeném s polaritou a kontrasty se objevuje v různých filozofických a duchovních tradicích, a také v psychologii a sociologii. 

Napětí mezi opozitními silami může být vnímáno jako hnací síla změny. V rámci těchto kontrastů dochází k dynamice, a právě to může vést k rozvoji a růstu. Mnoho filozofů a myslitelů zdůrazňuje, že rozumět a přijímat dualitu, ale také hledat harmonii a rovnováhu mezi ní, může přispět k celkovému životnímu smyslu. 

Koncept nejistoty, který jste zmínil, je také důležitý. Nejistota je inherentní součástí života, a schopnost se s ní vyrovnávat je klíčovým aspektem osobní odolnosti a adaptability.

Přijetí nejistoty může vést k otevřenějšímu pohledu na svět a ke schopnosti se lépe přizpůsobovat změnám. Celkově lze vaše myšlenky interpretovat jako reflexi na dynamiku života, která je plná protikladů a kontrastů, a že právě z těchto napětí může vyvstat mnoho změn a růstu.

%d bloggers like this: