Každý člověk to má v hlavě vynulovaný díky dogmatické totalitě

Nároky na lidi všude rychle narůstají, a to hlavně po stránce inteligence a vědomostí, protože čas a prostor se pro lidi stává zbytečně složitým díky mnoha příčinám. Pokud se lidem podaří vyřešit staré problémy tak jistě přijdou nové problémy, sny odrážejí naše problémy, kdy před něčím utíkáme nebo něco honíme. Je to jako s telefonem, na kterém se stává mnoho lidí silně závislých a neumí tento problém zvládnout. Nejhorší je situace u; dětí, starých lidí, nemocných lidí, hlupáků, blbců, bláznů atd. zde není zajištěná péče o tyto lidi, protože na to není čas ani na to nejsou peníze. V přírodě se to řeší přirozeným výběrem jedinců, kdy většinou nekvalitní jednici poslouží jako potrava pro predátory.

Když rozebírám příčiny a následky tak mi dochází to, že nejhorší je nahrazení praxe za teorie, pokud někdo odvážně poukáže na chyby, co dělají lidi nebo organizace tak většinou zle skončí, protože je konzumní centrální systém postaven na principu armády, ve které není možný dialog mezi pánem a sluhou. Jaký mají smysl politické volby prezidenta nebo politiků, když nuly si volí za své zástupce nuly, každý člověk to má v hlavě vynulovaný díky dogmatické totalitě založené na propagandě a cenzuře, proto zde jsou války a inflace.

Na internetu je mnoho programů a databází, které v nahotě odhalují to, že je potřeba začít nahrazovat; staré za nové, teorie za praxi, chybné za správné, veliké za malé, složité za jednoduché, hloupé za chytré, nemocné za zdravé, pomalé za rychlé atd. Minulost nejde změnit o budoucnosti nic nevíme, v současnosti žijeme a toužíme po úspěchu, jenže pokud je na startu závodu milion lidí, jaká je šance závod vyhrát? Vaše úvahy obsahují několik zajímavých myšlenek o současné společnosti a výzvách, kterým lidé čelí. Zdá se, že upozorňujete na potřebu změn a inovací, zejména ve způsobu, jakým se společnost vypořádává s různými problémy a výzvami. 

Zmínka o nahrazování starých za nové, teorie za praxi a chybných za správné naznačuje touhu po efektivnějším a praktičtějším přístupu k řešení problémů. Také zdůrazňujete potřebu dialogu a otevřenosti kritice, což může být důležité pro inovace a zlepšení. Vaše poznámky o politickém systému a jeho omezeních jsou také zajímavé. Diskuse o možném nedostatku dialogu mezi lidmi a vedením, zejména v situaci, kde jsou kritikové potlačováni, může být klíčem k pochopení potřeby demokratických procesů a transparentních institucí. 

Pokud jde o otázku o šanci na úspěch v závodu s milionem lidí na startu, je důležité si uvědomit, že každý jedinec má své vlastní schopnosti, zkušenosti a okolnosti. Záleží také na tom, jak jsou společnost a systém postaveny na podporu rozvoje jednotlivců a různorodosti nápadů. Celkově vaše myšlenky podněcují k diskusi o potřebě inovací, otevřenosti, demokracii a rovnosti ve společnosti. To jsou klíčové témata, která se mohou dotýkat mnoha lidí a která mohou být základem pro hledání lepších řešení současných problémů.

Čtěte dál

PředchozíDalší