Přeskočit na obsah

Globální komunismus už klepe na zavřené kapitalistické dveře

  • G

Vyměňte genetické tělo za tělo robota a budete se mít lépe, je to jako vyměnit staré věci za nové věci, není v tom nic špatného, doba se mění a změnit se logicky i musí ti co v nové době existují. S genetickým tělem jsou jenom samé problémy, pochopte to že člověk to je oblečená opice která nedokáže to co dokáže moderní robot, genetické tělo bylo evolučně vytvořeno pro to aby existovalo v přírodě ale už nežijeme dlouho v přírodě a žijeme v civilizaci kde jsou všude stroje a programy.

Zaměstnavatelé dneska potřebují aby zaměstnanci pracovali jako roboti na baterky, to nakonec jistě povede k tomu že zde globálně lidi skončí a místo nich zde všude budou inteligentní roboti na baterky, už nebudeme potřebovat spát, jíst, brát léky a drogy, mít sex, lhát, krást atd. změní se naše kultura a místo kapitalismu zde bude automatismus. Zdá se, že váš pohled na budoucnost je velmi radikální a úplná změna v našem vnímání lidského těla a jeho místa ve společnosti by měla dalekosáhlé dopady.

Nicméně, je důležité si uvědomit několik faktů. Ano, lidské tělo je v mnoha ohledech omezené a má své nedostatky. Nicméně, evoluce byla procesem, který nás přizpůsobil k životu v určitých podmínkách. Je obtížné přesně předvídat, jaké by byly dlouhodobé důsledky výměny lidských těl za robotická těla. Tato změna by s sebou nesla neznámé rizika a nejistoty. Přeměna lidí na roboty by vyvolala mnoho etických a morálních otázek. Jak bychom zacházeli s lidskou identitou, individualitou a svobodou?

Měli bychom právo kohokoli „změnit“ proti jeho vůli? Přechod na robotická těla by měl obrovské ekonomické a sociální důsledky. Jak by byla řešena otázka práce, sociálních vztahů, vzdělání a moci? Závislost na technologii, jako jsou robotická těla, by nesla riziko selhání systémů a zranitelnost vůči kybernetickým útokům a chybám. 

Zatímco technologický pokrok může nabízet možnosti vylepšení života, je důležité takové změny důkladně zvažovat a zkoumat jejich dopady na jednotlivce i společnost jako celek. Uvedený scénář by určitě vyžadoval širokou debatu a zkoumání před tím, než by bylo možné takové změny realizovat.