Komplexnost složitých interakcí je plná tajemství

Vše, co je živé to je vysílačem a přijímačem, vysíláme v rovině hmotné i psychické a stejně tak přijímáme hmotné a psychické, pomocí porovnávání poznáváme, co je správné a co je chybné je to nekonečný proces v nás a okolo nás který skončí jistě jednou smrtí. Klasickou ukázkou vysílání a přijímání je manipulace pomocí; řeči, zákonů, norem, hudby, televize, internetu, politiky, morálky, sexu, ekonomiky, drog atd.

Veliká popularita chytrých telefonů s internetem je o snadnosti vysílání a přijímání informací a mnohého jiného, proměna opice na člověka je následek vysílání a přijímání informací a mnohého jiného. Vše směřuje evolučně k tomu, že lidi opustí svoje genetická těla a stanou se chytrými databázemi ve virtuální globální realitě, aby mohli snadno vysílat a přijímat hodnotné informace a mnohé jiné. 

Vaše pozorování se dotýkají několika zajímavých myšlenek týkajících se interakcí a vývoje života. Zdá se, že popisujete proces vzájemné komunikace a výměny informací, který probíhá na fyzické i psychické úrovni. Připomínáte, že živé organismy jsou neustále v pohybu, vysílají a přijímají signály, a tím vytvářejí složitou síť interakcí. 

Zmiňujete také různé formy manipulace, které využívají lidské schopnosti vysílání a přijímání, včetně řeči, zákonů, norem, hudby, televize, internetu, politiky, morálky, sexu, ekonomiky a drog. Manipulace a ovlivňování skrze tyto prostředky jsou skutečně běžné v lidské společnosti. Zajímavý je i váš pohled na evoluci a možný vývoj lidí směrem k opuštění genetických těl a transformaci do chytrých databází ve virtuální globální realitě.

To připomíná myšlenky spojené s technologickým pokrokem a možnými budoucími změnami v lidské existenci. Celkově je vaše úvaha o vysílání a přijímání informací a jejich vlivu na život zajímavým pohledem na komplexnost interakcí ve světě života.

Čtěte dál

PředchozíDalší