Krize u ekonomiky a politiky je následek chybného zastřešení

Krize v ekonomice a politice mohou mít mnoho různých příčin, a proto nelze jednoznačně říct, že jsou vždy následkem chybného zastřešení. Nicméně, špatné rozhodování politických či ekonomických představitelů může mít za následek negativní dopad na společnost a ekonomiku. To může být způsobeno nedostatečným zastřešením občanů, kdy jsou jejich zájmy ignorovány a politici jednají ve prospěch …
Pokračovat ve čtení Krize u ekonomiky a politiky je následek chybného zastřešení

Každý řídící systém je skladem databází programově ovládaný

Každý moderní řídící systém využívá databázi pro ukládání informací, které jsou potřebné pro jeho funkci a řízení různých procesů. Databáze může být vytvořena pomocí různých technologií a systémů pro správu databází, jako jsou například MySQL, Oracle, PostgreSQL nebo MongoDB. Tyto databáze mohou obsahovat různé druhy informací, jako jsou například údaje o produktech, zákaznících, transakcích, zaměstnancích …
Pokračovat ve čtení Každý řídící systém je skladem databází programově ovládaný

Každý režim vyžaduje od lidí jiný přístup

To je pravda. Každý režim může mít odlišné zákony, pravidla a normy chování, které se odlišují od jiných režimů. Například v demokracii jsou obvykle uznávány práva a svobody jednotlivců, zatímco v autoritářském režimu mohou být tyto svobody potlačeny. Protože každý režim má odlišné požadavky a očekávání od lidí, je důležité, aby lidé pochopili, jak se …
Pokračovat ve čtení Každý režim vyžaduje od lidí jiný přístup

Každá role, kterou zde hrajeme je zde dočasnou iluzí

Ano, každá role, kterou zde hrajeme, je dočasnou iluzí. Role, které hrajeme v našem životě, jsou výsledkem našich zkušeností, návyků a situací, které jsme prožili. Tyto role mohou být založeny na našich profesních pozicích, vztazích, rodinných rolích nebo jakýchkoli jiných skutečnostech. Tyto role však nejsou našimi skutečnými identitami a nemusíme se s nimi ztotožňovat. Je …
Pokračovat ve čtení Každá role, kterou zde hrajeme je zde dočasnou iluzí

Každý člověk je loutka, kterou mnohé snadno ovládá a jde o to co vše člověka ovládá

Lidé mají schopnost volby a rozhodnutí, ačkoli jsou ovlivňováni různými faktory, jako jsou výchova, kultura, zkušenosti a okolnosti. Nicméně, není pravdou, že by byli loutkami ovládanými ostatními nebo vnějšími faktory. Lidé mají možnost se rozhodnout a jednat nezávisle na vnějších vlivech, a to v souladu se svými vlastními hodnotami a přesvědčeními. Samozřejmě, že některé faktory, …
Pokračovat ve čtení Každý člověk je loutka, kterou mnohé snadno ovládá a jde o to co vše člověka ovládá

Kontrola zde nefunguje díky dobrotě k tomu, co si dobrotu nezaslouží

Pokud chcete říci, že jsme mnohem vstřícnější a tolerantnější k cizím lidem a kulturám než k těm, kteří jsou nám blízcí a s nimiž máme osobní vztahy, existuje určitá míra pravdy v tomto tvrzení. Může to být způsobeno tím, že jsme vůči cizím lidem méně kritičtí a méně očekáváme od nich, zatímco vůči lidem blízkým …
Pokračovat ve čtení Kontrola zde nefunguje díky dobrotě k tomu, co si dobrotu nezaslouží

Každý chce levně nakupovat a draho prodávat

Každý obchodník či spotřebitel touží získat co nejlepší cenu za své zboží nebo služby. Na druhé straně však chtějí být obchodníci schopni prodávat své zboží či služby za co nejvyšší cenu a získat tak zisk. To znamená, že existuje určitá napětí mezi kupujícími a prodávajícími, kteří se snaží získat co nejvíce za co nejméně. Nicméně, …
Pokračovat ve čtení Každý chce levně nakupovat a draho prodávat

Když něco poznáme tak se o to už nezajímáme

Tato myšlenka je často vyjádřena ve známém rčení „Známost zabíjí zvědavost“. Může mít různé interpretace a platit v různých kontextech. Zde je několik možných výkladů tohoto výroku: Ztráta zájmu: Když se stáváme odborníky na určité téma nebo získáme hlubší porozumění něčemu, může se stát, že ztrácíme zájem o další průzkum nebo objevování. Například, když se …
Pokračovat ve čtení Když něco poznáme tak se o to už nezajímáme

Každý originál se kopíruje

Tato fráze je často používaná a má několik možných významů, závisí na kontextu, ve kterém je použita. Zde jsou tři možné výklady: Fyzická kopie originálu: Tato fráze může znamenat, že každý původní fyzický objekt nebo dokument se může kopírovat, aby vytvořil identickou kopii. To může být například použito ve smyslu kopírování knihy, fotografie nebo jiného …
Pokračovat ve čtení Každý originál se kopíruje

Každý člověk se stará jenom o cizí, protože nám nic zde nepatří

Tato myšlenka, že lidé se starají pouze o cizí věci, protože jim nic zde nepatří, je jedna z možných filozofických nebo etických perspektiv na lidskou povahu a způsob, jakým se chováme ve společnosti. Někteří jedinci mohou souhlasit s tímto tvrzením, zatímco jiní ho mohou zpochybňovat. Existuje několik různých názorů na to, jak lidé vnímají vlastnictví …
Pokračovat ve čtení Každý člověk se stará jenom o cizí, protože nám nic zde nepatří

Kolik stojí veliká válka

Finanční náklady: Války jsou obvykle velmi nákladné, ať už jde o náklady na výcvik, vybavení, zásobování a placení vojáků, náklady na zbraně a munici, infrastrukturu a další výdaje spojené s vojenskými operacemi. Náklady na válku se mohou rychle měnit v závislosti na rozsahu konfliktu, délce trvání a použité technologii. Ekonomické dopady: Válka může mít vážné …
Pokračovat ve čtení Kolik stojí veliká válka

Když nejde vyhrát je zde strategie útěku, otázkou je kam utéci

Od té doby, co vznikli daně na světě není spravedlnost, pokud chceme pochopit ideologie a ekonomiku tak musíme začít u daní, je správné platit daně? Jak by naše civilizace vypadala, pokud by evolučně nevznikli daně? Pokud nevznikli daně tak by zde bylo všude otroctví a otrokáři by s otroky zacházeli jako s dobytkem. Daně to …
Pokračovat ve čtení Když nejde vyhrát je zde strategie útěku, otázkou je kam utéci

Krize je následkem toho že se vše optimálně nerecykluje

Víra v to, že vše má počátek, je často zakořeněna v našem pozorování a zkušenosti s tím, jak funguje svět kolem nás. Několik důvodů, proč mnoho lidí věří v existenci počátku, může zahrnovat: Zkušenost s příčinou a následkem: Ve svém každodenním životě často pozorujeme, že události mají příčiny a následky. Například když slyšíme zvuk, předpokládáme, …
Pokračovat ve čtení Krize je následkem toho že se vše optimálně nerecykluje

Každá politika potřebuje propagandu a cenzuru

Na počátku ideologie byl náčelník a kouzelník u divochů, který divochům pomáhal s jejich strachem a nemocemi, později začali evolučně vznikat sekty a náboženství, kde už byli profesionální specialisté, co věděli, co je správné a co je chybné pro lidi. Začala zde být snaha lidem naprogramovat jejich myšlení a jejich život pomocí svatých pravidel která …
Pokračovat ve čtení Každá politika potřebuje propagandu a cenzuru

Krize je následkem selhání kontroly

Krizové situace mohou být způsobeny různými faktory, včetně selhání kontroly. Selhání kontroly může mít různé formy a může se vztahovat k různým oblastem lidského života, jako je například ekonomika, politika, environmentální otázky nebo lidské zdroje. Existuje několik možných způsobů, jak selhání kontroly může vést k vzniku krize: Selhání regulačního rámce: Pokud existující regulační rámec, který by měl …
Pokračovat ve čtení Krize je následkem selhání kontroly

Kdo chce zbohatnout, musí investovat do toho kde je riziko

Většinou platí to, že čím více je něco starší tím menší to má hodnotu, existují ale i výjimky kdy to co je staré má díky stáří velikou hodnotu. Potom zde je i něco uprostřed, kdy hodnota je pořád stejná bez ohledu na stáří jde o zlato nebo o lidovou moudrost. Nejvíce potřebujeme ke svojí existenci …
Pokračovat ve čtení Kdo chce zbohatnout, musí investovat do toho kde je riziko

Každý má co ztratit, a každý má tudíž důvod ke strachu

Strach je všude mnoho tisíciletí klasickým základem pokrytecké politiky a ekonomiky, bez něj by nikdy nemohlo být dosaženo; jednoty, kázně, jednomyslnosti atd. o něž propagandy a cenzury opírají své tvrzení o stabilitě politiky a ekonomiky. Vzniká otázka, čeho se lidé a organizace nejvíce bojí; procesů, mučení, ztráty majetku, deportací, poprav atd. tyto nejbrutálnější formy nátlaku …
Pokračovat ve čtení Každý má co ztratit, a každý má tudíž důvod ke strachu

Konzumní civilizace se proměnila v psychiatrickou nemocnici

Veliké náklady na profesionální moderátory vedou u nás k tomu, že brzo dojde k zániku každého nového fóra na našem malém ubohém (cz) internetu, dobrota je žebrota o tom je každé internetové fórum. Problém je v ekonomice, chceš používat výhody kvalitního internetového fóra, tak za to budeš muset zaplatit tolik, aby se to profesionální fórum …
Pokračovat ve čtení Konzumní civilizace se proměnila v psychiatrickou nemocnici