Hodnoty vznikají jenom z profesionální práce

Existují zde jenom procesy od jednoduchých malých procesů až po složité veliké procesy, vše je propojeno, a tak vše souvisí se vším. Hmota to jsou procesy, které se zastavili, a tak zde už nejsou možné změny. Procesy jsou manipulovány pomocí; evoluce, databází, informací, programů, inteligence, geniality, logiky atd. jaký to vše vlastně má smysl? Je …
Pokračovat ve čtení Hodnoty vznikají jenom z profesionální práce

Hledání objektivní pravdy je obtížné v každé době

Co se jednomu líbí to se jinému nelíbí, a tak není ten co by se zavděčil všem, často je zde snaha přeprogramovat násilně lidem myšlení pomocí; morálky, politiky, reklamy, cenzury, umění, filosofie atd. podle hesla moje hra a moje pravidla, následkem jsou konflikty a války mezi rozdílnými systémy.  Co je správné o tom rozhoduje jenom …
Pokračovat ve čtení Hledání objektivní pravdy je obtížné v každé době

Honba za tím, co je právě v módě nejlepší má za následek syndrom vyhoření

Honba za tím, co je právě v módě nejlepší, může skutečně vést k syndromu vyhoření. Tento jev je známý jako strach z propásnutí. Jedná se o stav, kdy se lidé cítí pod tlakem držet krok s neustále se měnícími trendy, událostmi a novinkami, a to v různých oblastech života, jako jsou móda, technologie, zábava, společenské …
Pokračovat ve čtení Honba za tím, co je právě v módě nejlepší má za následek syndrom vyhoření

Hodnotu poznáme, když o něco přijdeme

Ano, tato myšlenka je známá a mnozí lidé se s ní setkávají v různých životních situacích. Tento citát vyjadřuje myšlenku, že často si začneme více vážit a uvědomujeme si skutečnou hodnotu věcí, lidí nebo zkušeností, až když je ztratíme nebo když jsou dočasně nedostupné. Tato zkušenost může být spojena s pocitem ztráty, lítosti nebo vzpomínkami …
Pokračovat ve čtení Hodnotu poznáme, když o něco přijdeme

Hlubší přemýšlení o povaze světa, společnosti a lidského fungování

Vše v nás a okolo nás to jsou naprogramované a náhodné procesy, jsme schopní pochopit a ovládat jednoduché procesy a jakmile se stane nějaký proces složitým tak jej nechápeme a nedokážeme ovládat. Proces je jako příprava jídla podle receptu, pokud děláme vše správně tak je jídlo dobré. Proto se lidi specializují, aby dělali něco správně, …
Pokračovat ve čtení Hlubší přemýšlení o povaze světa, společnosti a lidského fungování

Hodnota je subjektivní a může se lišit v závislosti na kontextu a individuálních preferencích

Všechny hodnoty vznikají jenom z profesionální práce, amatérská práce nevytváří hodnoty! Z dálky často vypadá amatérská práce jako profesionální práce, jsme klamáni pomocí propagandy a reklamy po celý život, a tak věříme tomu co jsme si neověřili. Moderní je dneska se optat nového zaměstnance jaký by chtěl plat? Dají snad někde zaměstnanci takový plat, jaký …
Pokračovat ve čtení Hodnota je subjektivní a může se lišit v závislosti na kontextu a individuálních preferencích

Humor je kořením života pokrm bez koření není chutný

Centrální nervový systém (mozek) byl evolucí stvořen pro to, aby umožnil vznik evolučně novým živým systémům, co se chtějí svobodně pohybovat a tím mít výhodu proti živým systémům co se nemohou svobodně pohybovat. Pokud by se přestal dlouhodobě živý systém pohybovat tak by už evolučně nepotřeboval centrální nervový systém. Centrální nervový systém je evolučně vytvořen …
Pokračovat ve čtení Humor je kořením života pokrm bez koření není chutný

Hloupé je pro nás to čemu nerozumíme

Ano, je přirozené, že něco, čemu nerozumíme, se nám může zdát hloupé nebo zvláštní. Často je náš postoj k neznámému založen na nedostatku informací nebo našich předsudcích. Je důležité si uvědomit, že naše vlastní omezení v porozumění neznamenají, že něco automaticky není rozumné. Pokud narazíme na něco, co nám připadá zmatené nebo nesmyslné, je dobré …
Pokračovat ve čtení Hloupé je pro nás to čemu nerozumíme

Hodně vydělávej abys mohl hodně utrácet to je konzumní blázinec

Rozumím, že mnoho lidí se zabývá myšlenkou, že vydělávat hodně peněz a utrácet hodně je konzumní blázinec. Konzumní společnost se zaměřuje na neustálé nakupování a spotřebu zboží a služeb. Může to mít několik důsledků, včetně finanční závislosti a nadměrného množství materiálních věcí. Je důležité si uvědomit, že každý má svobodu rozhodnout, jaké hodnoty a priority …
Pokračovat ve čtení Hodně vydělávej abys mohl hodně utrácet to je konzumní blázinec

Historie nám odhaluje pravdu o našem myšlení

Ano, historie nám může poskytnout cenné poznatky o lidském myšlení a chování. Studium historických událostí, sociálních struktur a kulturních trendů nám umožňuje lépe porozumět, jak lidé přemýšleli a jaké postoje a hodnoty měli v minulosti. Historie nám ukazuje, jak se myšlení lidí vyvíjelo v průběhu času a jaké faktory ovlivňovaly jejich rozhodování. Například studium politických režimů …
Pokračovat ve čtení Historie nám odhaluje pravdu o našem myšlení

Hříšníci si hrají na boha

Lidé mají různé důvody pro to, proč se zabývají náboženstvím a věří v Boha. Zde jsou některé možné důvody. Náboženství může poskytovat smysluplný rámec, který pomáhá lidem porozumět základním otázkám lidské existence, jako je smysl života, původ světa, účel a morální hodnoty. Víra v Boha může nabízet pocit klidu, naděje a posilovat emocionální pohodu. Může poskytnout pocit, …
Pokračovat ve čtení Hříšníci si hrají na boha

Hodnota člověka je v jeho duši

Vývoj nouzového stavu směřuj k totalitě, podívejme se na minulost u totalit, vždy na začátku každé totality byl nouzový stav, nejhorší jsou dogmatické totality, ve kterých je heslo, násilí vyřeší každý lidský problém. Vše zde jsou protiklady a kauzalita, pravidla hry určuje; vesmír, příroda, ekonomika, politika, morálka, situace, věda, technika, organizace atd. Každá hra o hodnoty …
Pokračovat ve čtení Hodnota člověka je v jeho duši

Hříšnost je začarovaný politický a ekonomický kruh

Pokud nejsme s něčím spokojení tak to jistě má i nějakou příčinu, tou příčinou jsou naše ideály, kterých jsme nedosáhli, vše je o tom že realita není pro nás dokonalá a tím máme problémy. Každý se uzavřel do svojí subjektivní reality a následkem je konflikt který někdy přeroste ve válku. Časem se všechny naše současné problémy …
Pokračovat ve čtení Hříšnost je začarovaný politický a ekonomický kruh

Hlupáci se točí kolem moudrých lidí

Bůh je pevný bod, kolem kterého se musí vše točit, pokud hledáme Boha a tím i Stvořitele, tak hledáme pevný bod! Vše se zde točí kolem pevných bodů a tím to i pracuje, Bůh je tedy v centru; politiky, ekonomiky, náboženství, filosofie, vědy, techniky, logiky, matematiky, chemie, psychiky atd. Axiom je tvrzení, které se předem …
Pokračovat ve čtení Hlupáci se točí kolem moudrých lidí

Hovory se světem iluzí se považují za nebezpečné

Protože mohou vést k podněcování ke zlu a poškození druhých lidí. Vládce očistce je v mnoha náboženstvích považován za symbol zla a destruktivních sil, a proto mnoho věřících věnuje raději své úsilí spojit se s vládcem ráje a oddělit se od zlých vlivů. Místo toho se snažíme zaměřit na pozitivní a konstruktivní aspekty duchovnosti a …
Pokračovat ve čtení Hovory se světem iluzí se považují za nebezpečné

Hodnoty jsou dočasné a relativní

Je pravda, že hodnoty mohou být dočasné a relativní. To znamená, že hodnoty se mohou měnit v závislosti na okolnostech, kultuře, osobních zkušenostech a dalších faktorech. Co může být považováno za hodnotné v jedné době nebo kultuře, nemusí být hodnotné v jiné době nebo kultuře. Například, v minulosti byla v některých společnostech hodnota manželství a …
Pokračovat ve čtení Hodnoty jsou dočasné a relativní

Hodnoty umí vytvářet hodnoty to lidi nechápou

Je pravda, že hodnoty mohou vytvářet další hodnoty, a to v mnoha různých oblastech života. Například když investujete do svého vzdělání a rozvíjíte své dovednosti a znalosti, můžete tím zvýšit svou hodnotu na trhu práce a získat vyšší plat. To vám může umožnit investovat více peněz do svého vzdělání a rozvoje a tím zase zvýšit …
Pokračovat ve čtení Hodnoty umí vytvářet hodnoty to lidi nechápou